∼ PROGRAM UKUPNOG RAZVITKA OPĆINE VRBNIK

OKRUGLI STOL O ODRŽIVOM RAZVOJU OPĆINE VRBNIK

POZIV ZA SUDJELOVANJE U IZRADI PUR-a OPĆINE

ZAPISNIK SA I.RADIONICE VEZANE UZ IZRADU PUR-a OPĆINE

RADNO TIJELO ZA IZRADU STARTEGIJE OPĆINE VRBNIK (2015.-2020.)

ZAPISNIK S II. RADIONICE VEZANE UZ IZRADU PUR-a OPĆINE

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ZA NACRT PRIJEDLOGA “STRATEGIJE UKUPNOG RAZVOJA (PUR) OPĆINE VRBNIK ZA RAZDOBLJE 2015.-2020. GODINE”:

Molimo sve mještane Općine Vrbnik, kao i sve one koji promišljaju o njegovom razvoju da se sa svojim sugestijama uključe u izradu PUR-a te svoje prijedloge na nacrt „Strategije ukupnog razvoja Općine Vrbnik (PUR) za razdoblje 2015.-2020.godine“ dostave na jedan od slijedećih načina:

najkasnije do 14.prosinca 2015. godine.

NACRT PRIJEDLOGA “STRATEGIJE UKUPNOG RAZVOJA (PUR) OPĆINE VRBNIK ZA RAZDOBLJE 2015.-2020. GODINE” MOŽETE PREUZETI OVDJE.+

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERSIRANOM JAVNOŠĆU ZA NACRT PRIJEDLOGA “STRATEGIJE UKUPNOG RAZVOJA (PUR) OPĆINE VRBNIK ZA RAZDOBLJE 2015.-2020. GODINE” MOŽETE POGLEDATI OVDJE.

PROGRAM UKUPNOG RAZVOJA OPĆINE VRBNIK ZA RAZDOBLJE 2015.-2020. GODINE (PUR-KONAČNA VERZIJA USVOJENA OD STRANE OPĆINSKOG VIJEĆA)

ODLUKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRBNIK O USVAJANJU PUR-A

ODLUKA KOJOM SE UTVRĐUJE DA NIJE POTREBNO PROVESTI POSTUPAK STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ