∼ PROJEKT IZGRADNJE DJEČJEG VRTIĆA U VRBNIKU

NAZIV PROJEKTA: Rekonstrukcija dijela prizemlja osnovne škole i dogradnja dječjeg vrtića i jaslica

INVESTITOR: Općina Vrbnik, Trg Škujica 7, 51 516  Vrbnik

PROCIJENJENA VRIJEDNOST INVESTICIJE: 6.875.000,00 HRK

IZVORI FINANCIRANJA:

– Općina Vrbnik

– Bespovratna sredstva EU fondova (Program ruralnog razvoja RH za razdoblje) 2014.-2020.

– Primorsko-goranska županija

INVESTICIJA OBUHVAĆA:

– rekonstrukciju dijela prizemlja osnovne škole gdje je sada smješten dječji vrtić

– dogradnju novog prostora na istoj građevnoj parceli u kojemu će se smjestiti dječji vrtić i jaslice

– povezivanje postojećeg objekta-škole, toplim hodnikom s novoizgrađenim prostorom dječjeg vrtića i jaslica

– smještajni kapacitet dograđenog objekta iznositi će oko 60 djece, podijeljenih u 2 mješovite vrtićke i 1 jasličku mješovitu odgojnu skupinu

CILJ INVESTICIJE:

– smanjenje nezaposlenosti i povećanje životnog standarda

– stvaranje preduvjeta za daljnji razvoj i rast

– u budućim razdobljima doći će do pozitivnog utjecaja na zapošljavanje roditelja djece, što će također doprinjeti smanjenju nezaposlenosti

– stvaranje osnovnih preduvjeta za povratak i ostanak mladih stanovnika na području Općine

TRENUTNO STANJE:

– vrtić pohađa 24 djece, koja su raspoređena u jednu odgojnu grupu

– prostor je vrlo skučen za trenutni broj djece, koji je sada na zakonski dopuštenom maksimumu

– prostor današnjeg vrtića nalazi se u sklopu škole

– uvjeti za cjelodnevni boravak djece nisu u potpunosti adekvatni

– problem nepostojanja vrtića za djecu jasličke dobi

GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE PRIZEMLJA OSNOVNE ŠKOLE I DOGRADNJE DJEČJEG VRTIĆA I JASLICA MOŽETE POGLEDATI OVDJE

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, Ispostava Krk izdao je 30. lipnnja 2016. godine (zaprimljeno 13. srpnja 2016.) Općini Vrbnik kao investitoru građevinsku dozvolu za građenje odnosno za realizaciju projekta rekonstrukcije dijela prizemlja osnovne škole i dogradnje dječjeg vrtića i jaslica  na katastarskoj čestici k.č. 505/1 k.o. Vrbnik u naselju Vrbnik, u skladu s glavnim projektom koji je ujedno i sastavni dio građevinske dozvole, zajedničke oznake GP 02/2015, a kojeg je ovjerio glavni projektant Rajko Sandrovac, dipl.ing.arh.

Navedeni projekt Općina Vrbnik namjerava sukladno Pravilniku o provedbi Mjere 7 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima”, podmjere 7.4. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući i slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. (NN 22/15) kandidirati za bespovratna sredstva. Potpora iznosi od 80 do 100% ukupnih prihvatljivih troškova odnosno moguće je dobiti od 15.000,00 do 1.000.000,00 EUR.

Javni natječaj još uvijek nije obajvljen no Općine radi na tome da u trenutku objave istog sve bude spremno za podnošenje same prijave. Pomoć u pripremi projekta za prijavu odnosno usluge savjetovanja i tehničke pomoći u pripremi dokumentacije za natječaj Općini Vrbnik pruža  poduzeće Adria Bonus d.o.o. iz Poreča s kojim je sklopljen ugovor o pružanju usluga savjetovanja i tehničke pomoći u pripremi dokumentacije za prijavu projekta pod nazivom “Rekonstrukcija prizemlja OŠ i dogradnja DV i jaslica”, koji se namjerava kandidirati za bespovratna sredstva u okviru Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. te savjetničke usluge za provedbu projekta ako isti na natječaju bude odobren.

PRILOG:

GRAĐEVINSKA DOZVOLA

ODLUKA O SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA U PROJEKT POD NAZIVOM “REKONSTRUKCIJA DIJELA PRIZEMLJA OSNOVNE ŠKOLE I DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA I JASLICA”