∼ PROJEKT “OŽIVLJENI KRAS”

NA POČETKU PAR RIJEČI O SAMOM PROJEKTU:

Očuvanje raznolikosti na kraškim područjima revitalizacijom kulturne i renaturacijom prirodne baštine

Revitalizacija i renaturizacija tradicionalnog puta od Vajavine do Kozice

 Predmetni plan upravljanja kraškim područjem nastao je u sklopu prekograničnog projekta „Očuvanje raznolikosti na kraškim područjima uz pomoć revitalizacije kulturne i renaturacije prirode baštine“ s akronimom OŽIVLJENI KRAS. Projekt je sufinanciran s naslova operativnog programa IPA (Instrument pretpristupne pomoć) Slovenija – Hrvatska za razdoblje 2007.-2013. i prioritetno se bavi s tri pilot područja, i to:

–         posjed Lipica na matičnom Krasu u Sloveniji

–         područje tradicionalnog puta od Vajavine do Kozice na otoku Krku u Hrvatskoj,

–         tradicionalni put Prgon – Tri križa iznad Punata na otoku Krku u Hrvatskoj.

Operacija OŽIVLJEN KRAS doprinjet će ciljevima postavljenim u Operativnom programu. Ciljevi operacije su: primjereno održavanje zaštićenih i prirodnih područja i sprečavanje daljnjeg zarastanja krajolika, povećanje vrijednosti prirodnih i kulturnih elemenata krasa preko revitalizacije i renaturacije baštine i osvještavanje lokalnog stanovništva i posjetitelja područja o važnosti prirodnih i kulturnih resursa i načinima očuvanja

Vodeći partner projekta OŽIVLJENI KRAS je Javni zavod Kobilarna Lipca. Ukupna vrijednost navedenog Projekta iznosi 329.545,71 EUR, od čega će 85% ili 280.113,84 EUR biti financirano putem operativnog programa IPA Slovenija-Hrvatska 2007.-2013., a ostatak od 49.431,86 EUR biti će financiran vlastitim sredstvima projektnih partnera.

Vrijednost investicije vodećeg partnera Kobilarne Lipica iznosi 111.802,09 EUR ( od čega će 16.770,32 EUR (15%) financirati iz vlastitih izvora), vrijednost investicije Općine Vrbnik iznosi 117.554,57 EUR (od čega će 17.633,19 EUR (15%) financirati iz proračuna Općine) dok  vrijednost investicije Općine Punat iznosi 100.189,05 EUR (od čega će 15.028,36 EUR (15%) financirati iz proračuna Općine).

Kobilarna Lipica kao vodeći partner potpisala je dana 23.listopada 2014. godine Ugovor o sufinanciranju broj SI-HR-3-2-13 za provedbu operacije Očuvanje raznolikosti na kraškim područjima uz pomoć revitalizacije kulturne i renaturacije prirodne baštine sa Službom Vlade Republike Slovenije za razvoj i europsku kohezijsku politiku, dok su projektni partneri Općine Vrbnik i Punat sa  vodećim partnerom potpisale 11.studenog 2014. godine u Lipici Sporazum o partnerstvu.

Sve radnje vezane uz izvedbu projekta započele su 1.siječnja 2014. godine, a moraju biti realizirane  do 17.lipnja 2015.godine.

Na području  Vrbnika zahvatima je predviđeno uređenje dijela kraškog krajobraza u okolici tradicionalnog puta od Vajavine do plaže Kozica. Okolina puta u prošlosti je bila prepuštena zaraslosti, a sam put propadanju, ponajprije radi vodene erozije. Zbog svoje ambijentalne, estetske i prirodno – kulturne kraške vrijednosti u kombinaciji s blizinom mora i velikim visinskim razlikama ovaj dio općine Vrbnik jedinstven je prostor. Zbog toga ovaj prostor zahtijeva i vrednovanje, obradu te održavanje u svrhe restauracije i očuvanja kombinacije kulturnog i prirodnog ambijenta te baštine uz njega. Na početku izvođenja radova bit će sanirana zaraslost u okolici puta što će doprinijeti boljem estetskom izgledu okoline, te područje djelomice vratiti u stanje prije početka zaraslosti. Sanacija zaraslosti i revitalizacija okoliša puta olakšati će i daljnje održavanje zahvatom uspostavljenog stanja. Pritom je potrebno naglasiti da će materijal koji će se djelomice odstraniti u skladu s načelima održivosti i postupanja u skladu s prirodom, biti ponovo iskorišten kod završnih radova. Dio ovoga materijala bit će samljeven u finiju granulaciju i rasprostrt po obnovljenom putu, a dio će biti iskorišten za gradnju potpornih zidova i ostalih objekata što će omogućavati bolju skladnost i smještenost izgrađenih objekata s kraškim okolišem i tradicionalnom kraškom gradnjom.  Obnova puteva omogućava i razvoj novih djelatnosti, a stanovništvu i posjetiteljima otvara dodatne mogućnosti rekreacije i uživanja u kraškom krajoliku. Vrijednost uređenja tradicionalnog puta od Vrbnika do Kozice iznosi 101.000,00 EUR.

Glavni razlog za mijenjanje kraškog kulturnog krajobraza je napuštanje tradicionalnog  korištenja površina (diverzifikacija stanovništva u nepoljoprivredne djelatnosti, posebice u turizam u obalnim područjima, ili sa iseljavanjem i starenjem stanovništva u unutrašnjosti), što vodi do njihovog zarastanja i posljedično do nekontroliranog širenja šumskih staništa što utječe na smanjivanje biološke raznolikosti u drugim staništima, posebice travnjacima. Za kraško područje poznato je nerazdruživo ispreplitanje kulturne i prirodne baštine jer se ova zadnja pojavljuje i u prirodi (primjerice kameni suhozidi), a prirodna baština zapravo oblikuje kulturni krajobraz. Zadnjih se godina i pomoću ovakvih projekata koji su plod međuregionalne ili međunarodne suradnje sporo bude područja gdje bilo lokalne vlasti, bilo interesne zajednice prepoznaju potencijal i razvoj područja.

Održivi razvoj temeljni je i glavni cilj i Europske unije koja pokušava s povezivanjem gospodarskog razvoja, zaštite okoliša i socijalne pravičnosti poboljšati kvalitetu življenja. Iz strategije EU za održivi razvoj iz 2006. godine vidljivo je na kakav će se način države EU učinkovitije suočavati s izazovima održivog razvoja. Opći cilj strategije je postizanje stalnog poboljšavanja kvalitete života stanovnika s održivim zajednicama koje učinkovito upravljaju i koriste izvore te iskorištavaju potencijal gospodarstva za ekološke i socijalne inovacije da se osigura blagostanje, zaštita okoliša i socijalna kohezija.

Na prirodnu i kulturnu baštinu moramo gledati i kao na izrazit razvojni potencijal, kako u poljoprivrednom, tako i u turističkom smislu. Doprinos prirodne i kulturne baštine kao turistički proizvod i dodana vrijednost neke destinacije sve su važniji. Danas možemo reći da su prošla vremena kada su turisti većinu svojeg boravka u nekom mjestu proveli samo na jednom mjestu. Sve više ih želi upoznati zaleđe obale ili unutrašnjost otoka. Žele saznati priču nekog mjesta ili ju doživjeti na neposredan način. Uređivanju prostora stoga je potrebno pristupiti cjelovito, a posebice je važno u proces planiranja uključiti sve dionike i uzeti u obzir prirodne zadanosti i potencijale područja. Glavne ciljne skupine koje su međusobno jednako vrijedne, usko povezane, a ponajprije bitan element oblikovanja i korištenja prostora su:

– stanovnici kraškog područja, vlasnici zemljišta

– posjetioci područja, opća

– lokalne akcijske grupe, općine, mjesni odbori

– pridruženi akteri projekta, projektni partneri i institucije koje se profesionalno bave sa     zaštitom prirodne odnosno kulturne baštine

U svrhu promocije projekta OŽIVLJENI KRAS  kako stanovnicima projektnih područja tako i široj javnosti izraditi će se promotivne brošure, publikacije o prirodnoj i kulturnoj baštini , a  o samom projektu podaci će se moći naći i na internetskim starnicama kako vodećeg partnera tako i projektnih partnera.

Osim navedenog svrha i rezultati projekta objavit će se i u medijima, održat će se tiskovne konferencije, a biti će organizirani i prekogranični događaji u  Lipici, Vrbniku i Puntu. Projektni partneri će na radnje vezane uz prezentaciju Projekta građanima utrošiti 26.080,00 EUR, od toga iznos koji se odnosi na Lipicu iznosi 10.360,00 EUR, na Vrbnik 6.360,00 EUR, a na Punat 9.360,00 EUR.

OVDJE MOŽETE POGLEDATI PREZENTACIJU SA KONFERENCIIJE ZA TISAK ODRAŽNE U LIPICI PRILIKOM POTPISA SPORAZUMA O PARTNERSTVU

Sve važne informacije o Operativnom programu Slovenija-Hrvatska 2007.-2013 možete pronaći klikom na :OPERATIVNI PROGRAM SLOVENIJA-HRVATSKA 2007.-2013.

 

FOTOGALERIJU MOŽETE POGLEDATI OVDJE:

PREKOGRANIČNI DOGAĐAJ U SKLOPU PROJEKTA “OŽIVLJEN KRAS”:

Općine Vrbnik i Punat zajedno s Kobilarnom Lipica iz Slovenije partneri su na prekograničnom projektu pod nazivom „Očuvanje raznolikosti na kraškim područjima uz pomoć revitalizacije kulturne i renaturacije prirodne baštine“ koji je poznat još i pod akronimom „OŽIVLJEN KRAS“. Projekt je sufinanciran od strane operativnog programa IPA (Instrument predpristupne pomoć) Slovenija – Hrvatska za razdoblje 2007.-2013. i prioritetno se bavi s tri pilot područja, i to:

–         uređenjem posjeda Lipica na matičnom Krasu u Sloveniji

–         uređenjem područja tradicionalnog puta od Vajavine do Kozice u Vrbniku

–         uređenjem tradicionalnog puta Prgon – Tri križa iznad Punta .

Projekt OŽIVLJEN KRAS doprinijet će ciljevima kao što su: primjereno održavanje zaštićenih i prirodnih područja i sprečavanje daljnjeg zarastanja krajolika, povećanje vrijednosti prirodnih i kulturnih elemenata krasa preko revitalizacije i renaturacije baštine i osvještavanje lokalnog stanovništva i posjetitelja područja o važnosti prirodnih i kulturnih resursa i načinima njihova očuvanja.

Pozivamo sve stanovnike Općina Punat i Vrbnik kao i sve zainteresirane da u subotu 22. kolovoza 2015. godine prisustvuju prekograničnom događaju koji ima za cilj predstavljanje ostvarenih rezultata projekta „OŽIVLJEN KRAS“ široj javnosti. Program će započeti u 17,00 sati u prostorijama Narodnog doma Općine Punat, a završiti će koncertom Stašić Antuna (violina) i Krajna Marjana (harmonika) na morskoj pozornici Vajavina u Vrbniku.

PLAKAT-OŽIVLJEN KRAS

 

PREKOGRANIČNI DOGAĐAJ PROJEKTA “OŽIVLJEN KRAS”:

U subotu, 22. kolovoza 2015. održan je prekogranični događaj povodom završetka projekta pod nazivom „Očuvanje raznolikosti na kraškim područjima kroz revitalizaciju kulturne i renaturaciju prirodne baštine“, poznatijeg pod akronimom „OŽIVLJEN KRAS“. Prekogranični događaj zajednički su organizirale Općine Vrbnik i Punat, ujedno i projektni partneri na projektu. U Puntu je održana prezentacija projekta i ostvarenih rezultata uz obraćanje domaćina, puntarskog načelnika Marinka Žica, gđe Marije Dujmović- Pavan, načelnice općine Vrbnik dok su JZ Kobilarne Lipica zastupali Darko Ravnikar i Zlatko Polajžer. Usprkos jakoj buri, održan je i koncert za pamćenje i to po prvi puta na novo izgrađenoj morskoj pozornici na Vajavini u Vrbniku, a publika je uživala u “hitovima” klasične glazbe u izvođenju Antuna Stašića na violini i Marjana Krajne na harmonici.

PREZENTACIJU PROJEKTA I OSTAVRENIH REZULTATA MOŽETE POGLEDATI OVDJE.
REPORTAŽU SNIMLJENU NA TEMU PROJEKTA “OŽIVLJEN KRAS” MOŽETE POGLEDATI OVDJE.
 
FOTOGRAFIJE S ODRŽANOG PREKOGRANIČNOG DOGAĐAJA:

 INTERNETSKU STRANICU POSVEĆENU PROJEKTU “OŽIVLJEN KRAS” MOŽETE POGLEDATI NA SLIJEDEĆEM LINKU: http://www.ozivljenkras.com/#kras

 

 

 

 

 kras 3