∼ PROJEKT REKONSTRUKCIJE CESTE NA DIONICI SV. NEDIJA-GROHOT-ČERENEC

1. NAZIV PROJEKT: Rekonstrukcija ceste na dionici Sv. Nedija-Grohot-Čerenec

2. INVESTITOR: Općina Vrbnik

3. MJESTO PROVEDBE: Vrbnik

4. CILJEVI PROJEKTA:

Potreba za rekonstrukcijom postojeće prometnice javlja se zbog dotrajale i oštećene kolničke konstrukcije gdje na pojedinim mjestima nedostaje asfalt. Također oborinska odvodnja je loša i oštećena te je uočena potreba za sanacijom.

Ciljevi koji će se ostvariti asfaltiranjem nerazvrstane ceste Sv. Nedija – Grohot – Čerenec su slijedeći:

  • poboljšanje cestovne infrastrukture i povećanje sigurnosti u prometu; namjena planirane prometnice je dvosmjerni promet standardnih kategorija cestovnih vozila na potezu od kapelice Sv. Nedija do Čereneca, područje Općine Vrbnik
  • poticanje rasta i društveno – ekonomske održivosti kroz poboljšanje životnih uvjeta, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za gospodarske aktivnosti te  razvoj novih radnih mjesta, prvenstveno kroz razvoj turizma i poljoprivrede
  • smanjenje poteškoća ruralnog stanovništva naselja zbog udaljenosti od gospodarskih središta i usluga, sadržaja za slobodno vrijeme, ali i javne i gospodarske usluge koje pružaju okolna mjesta,  gospodarsko oživljavanje područja naselja Vrbnik.
  • i promicanje društvene uključenosti, smanjenje siromaštva, te poboljšanje uvjeta života i razvoj privlačnosti naselja kao životne sredine i potencijala razvoja sela  i šire što je Prioritet 6., Fokus područje 6B Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020.

5. OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

Očekivani rezultati projekta:

  • Rekonstrukcija kolničke konstrukcije ceste i rješavanje oborinske odvodnje
  • Poboljšati će se gospodarski, zemljopisni i demografski uvjeti jer će se ostvariti kvalitetna prometna veza te poboljšanje cestovne infrastrukture i povećanje sigurnosti u prometu povezujući međusobno mala naselja koja obuhvaća nerazvrstana cesta, ali i za mnoga poljoprivredna zemljišta i OPG-a
  • Doprinijeti smanjenju poteškoća ruralnog stanovništva sela koje pokriva projekt  zbog udaljenosti od gospodarskih središta i usluga npr. reciklažno dvorište Općine Vrbnik  te sadržaja za slobodno vrijeme, kao npr. Vinarija ESTATE WINERY d.o.o.,  podrum PZ Gospoja,  ali i razni  stambeni objekti kao i javne  gospodarske usluge koje pružaju okolna mjesta, a posebno općinsko središte Vrbnik
  • Doprinijeti će se povećanju zaštite od požara zbog boljega pristupa vatrogasnih vozila u slučaju požara
  • Doprinijeti će gospodarsko oživljavanje područja naselja

6. TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA:

Planirano vrijeme  trajanje provedbe projekta je 18 mjeseci. Prvih 6  mjeseci odnosi se na javnu nabavu, a nakon toga planira se provedba koja će trajati 12 mjeseci.

7. GLAVNI PROJEKT:

Naziv glavnog projekta je rekonstrukcija ceste dionica Sv.Nedija-Grohot-Čerenec.  Izradio GEO-RAD d.o.o., Jelenje 155, Dražice. Glavni projektant Miljenko Gomaz dipl. ing. građ. Oznaka projekta  2GP-2016, Jelenje, 07/2016.

8. UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:

5.679.215,85 HRK (s PDV-om)

 

Općina Vrbnik izvršila je 20. prosinca 2016. godine prijavu na javni natječaj u sklopu Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. godine, a sve sukladno Pravilniku i Javnom natječaju za provedbu mjere 7 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima”, podmjere 7.2. “Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije”, tip operacije 7.2.2. “Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta”.  Slijedeći korak je provedba javne nabave i izbor izvođača radova. Daljnji koraci ovisiti će o tome kako brzo će APPRRR donijeti odluke o odabiru. U nastavku možete pronaći detaljni opis projekta kao i sam glavni ali i izvedbeni projekt.

OPIS PROJEKTA

SUGLASNOST OPĆINSKOG VIJEĆA VEZANA UZ PROVEDBU PROJEKTA

GLAVNI PROJEKT

IZVEDBENI PROJEKT

MIŠLJENJE MZOIP

GRAĐEVINSKA DOZVOLA

ODLUKA O REGISTRU NERAZVRSTANIH CESTA