∼ PROJEKT SANACIJE RIBARSKIH KUĆICA U VRBNIKU

1. NAZIV PROJEKTA: Sanacija ribarskih kućica u Vrbniku

2. LOKACIJA PROJEKTA: Općina Vrbnik, naselje Vrbnik, u neposrednoj blizini luke Namori u Vrbniku, k.č. 126/8, k.o. Vrbnik

3. INVESTITOR: Općina Vrbnik, Trg Škujica 7, 51516 Vrbnik

4. KRATKI OPIS PROJEKTA:

Projekt sanacije ribarskih kućica (spremišta) u Vrbniku odnosi se na građevine smještene u samoj zoni pristajanja turističkih brodova, u luci Namori, jedinoj luci u naselju Vrbnik koja je ujedno i prvi kontakt s Vrbnikom s morske strane.

Luka Vrbnik, luka je od županijskog značaja ali iako nije velika vrlo je zahtjevna za održavanje obzirom na konfiguraciju terena. Strme stijene koje se okomito spuštaju u uvalu na samo pomorsko dobro predstavljaju opasnost za sigurnu komunikaciju korisnika.

60-tih godina prošlog stoljeća, odmah ispod stijena izgrađene su naveden drvene ribarske kućice koje su se koristile kao spremišta ribarskog pribora i opreme ali ujedno služe i kao zaštita prolaznika od urušavanja stijenske mase na pomorsko dobro.

Ribarske kućice su u građevinski vrlo lošem stanju, derutne su i vrlo neugledne za prostor Vrbnika, koji je izrazito turistički posjećen. Sadašnje stanje ribarskih kućica izgledom je totalno neprimjereno te je potrebno hitno intervenirati odnosno izvršiti sanaciju istih i urediti prostor pomorskog dobra. Ukazuje se i velika potreba za fizičkom zaštitom prostora na tom dijelu pomorskog dobra od padanja kamenja i kotrljanja odlomljenih komada niz okolne litice. Stoga je na dijelu gdje se nalaze ribarske kućice potrebno projektirati AB ploču na kućicama sa prednjim nadozidom kako bi se spriječilo slijetanje odlomljenih komada kamena na prostor pomorskog dobra.

Sanacija je planirana na način da se građevine saniraju tako da njihov izgled odgovara prostoru pristaništa turističkih brodova te će se koristiti tradicionalni materijal-kamen kao obloga za fasadne zidove koji ne smiju biti fugirani. Materijal za prozore i vrata mora biti postojan na sol ali mora biti tradicionalnog izgleda dok kovani elementi moraju biti vruće cinčani i plastificirani.

Zona u kojoj su smještene ribarske kućice spada u zonu zaštićenog kulturnog dobra stoga je od Konzervatorskog odjela u Rijeci zatražena suglasnost koja je ujedno je i dobivena.

Prema podacima zemljišnoknjižnog odjela ribarske kućice imaju površinu od oko 315 m² (dva spremišta i dvorište), od čega jedno spremište ima 39 m², drugo 100 m², a ostatak otpada na dvorište i to u površini od 176 m². Za prilaz se koristi postojeći put.

5. CILJEVI PROJEKTA SANACIJE RIBARSKIH KUĆICA:

– OSNOVNI CILJ: uređenjem objekata i građevina u neposrednoj blizini luke Namori, luke lokalnog značaja posebice za Općinu Vrbnik ali i za cijeli otok Krk, pridonijeti povećanju kvalitete života u Vrbniku, čime se ujedno stvaraju i preduvjeti za održivi gospodarski i društveni razvoj općine Vrbnik.

– SPECIFIČNI CILJEVI: kompletna lučka infrastruktura Općine Vrbnik sagrađena je već na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće i svojevrsni je simbol i rezultat angažmana hrvatskih preporoditelja da se u sklopu tadašnje austrijske pokrajine Istre, kojoj su pripadali i Kvarnerski otoci, izbore za gospodarski prosperitet izgradnjom infrastrukturnih objekata shodno tome ovim projektom doprinijelo bi se unapređenju i razvoju Vrbnika kroz povećanje kvalitete i dostupnosti već postojeće društvene i komunalne infrastrukture čime se ujedno pridonosi i poboljšanju turističkih usluga.

PROJEKT SANACIJE RIBARSKIH KUĆICA MOŽETE POGLEDATI OVDJE.

 

 


Objavljeno: 27. travnja 2016