∼ PROJEKT UDRUGE “KREATIVNO 40+”, PODRUŽNICA MALINSKA POD NAZIVOM “RADOM ZA ZAJEDNICU I SEBE”-POZIV NA ISKAZ INTERESA ZA REALIZACIJU NAVEDENOG PROJEKTA

CILJ PROJEKTA: poticati osobe s invaliditetom, socijalno ugrožene te malade i nezaposlene na zajedničku koheziju i uključivanje u proces zapošljavanja. Omogućiti im učinkovitiju uključenost kroz razne aktivnosti u svrhu ublažavanja socijalnih posljedica nezaposlenosti kroz rad organizacija civilnog društva. Očekivani utjecaj projekta u zajednici je stjecanje novih znanja, vještina i zapošljavanja, a rezultat provedbe projekta je zapošljavanje  najmanje dvije osobe sa Zavoda za zapošljavanje.

TRAJANJE PROJEKTA: siječanj-prosinac 2016. godine

KORISINICI PROJEKTA: socijalno ugrožene osobe, osobe s mentalnim i tjelesnim invaliditetom, maldi i nezaposleni, socijalni radnici, građani s područja Općine Vrbnik i otoka Krka, predstavnici lokalne vlasti, udruge, socijalne ustanove i poslodavci

AKTIVNOSTI:

– poticanje i uklanjanje predrasuda, podizanje razine svjesti (predavanje pod nazivom “Socijalna ugroženost-depresija”);

– aktivno sudjelovanje u edukacijama o novim vještinama i znanjima (likovne radionice)

– poticati osobe s inavliditetom na aktivnom procesu zapošljavanja, tribine sa HZZ-om i URIH-om (predavanje)

– educirati mlade i  nezaposlene kroz radionice osnaživanja u samozapošljavanju (radionice)

– društveno koristan rad (aktivno uključivanje u aktivnosti Općine Vrbnik i otoka Krka)

– prezantacija likovnih radionica mladih nezaposlenih i osoba s invaliditetom (radionica)

 

VODITELJICA PROJEKTA: Dubravka Tonžetić, prof.def.

POZIVAMO SVE OSOBE KOJE SU ZAINTERESIRANE ZA SUDJELOVANJE U REALIZACIJI NAVEDENOG PROJEKTA POD NAZIVOM “RADOM ZA ZAJEDNCU I SEBE” U ORGANIZACIJI UDRUGE “KREATIVNO 40+” KROZ PRISUSTVOVANJE NA NAVEDENIM  RADIONICAMA I PREDAVANJIMA  DA SE JAVE U OPĆINU VRBNIK, OSOBNO ILI PUTEM TELEFONA NA BROJ 051/857-099 ODNOSNO PUTEM MAILA NA nikolina@opcina-vrbnik.hr . ZA SVE OSTALE INFORMACIJE STOJIMO NA RASPOLAGFANJU. PRIJAVE SE PRIMAJU SO KRAJA VELJAČE 2016. GODINE.

 

 


Objavljeno: 1. veljače 2016