∼ Proračun 2020.

Plan Nabave Općina Vrbnik – 2020

plan nabave možete naći i na poveznici: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

II izmjena plana nabave

Izmjena i dopuna plana nabave

2. Izmjene Proračuna Općine Vrbnik za 2020

2.IZMJ.RAZVOJNI

2.izmjene opći

Gradnja om.infr-2020.- II izmjene

II.Izmjene soc.program 2020

izmjene PLANA BORAVIŠNA 2020

nanada legalizacija 2020-izmjena

rebaans opći

obračun 1-9-2020

izvješće o predaji

rebalans

razvojni_2020

I- izmjene 2020 održa.program kom infrn novi

I. izmjene 2020 program gradnje

I izmjene kultura 2020

I.Izmjene soc.program 2020

ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA ZA 2020-VIJEĆE novo 9.7.20.pdf

IZVRŠENJE GRADNJE 1-6 2020

razvojni_programi_2020

IZVRŠENJE SOC.PROGRAM 1-6 2020

kultura 1-6 2020

Izvršenje Spomenička renta 1-6 2020

održavanje kom.inf-izvršenje1-6 2020

izvrsenje_2020

OBRAČUN 1-6 2020

Proračun 1-6 2020

Prorac.1-3 2020xls

POTVRDA080420

ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA ZA 2020-VIJEĆE

PROGRAM SOC.SKRB 2020-VIJEĆE

ODLUKA FIN.POL.STRANAKA 2020-VIJEĆE

PROGRAM JP U KULTURI 2020-VIJEĆE

PROGRAM UTROŠKA BP 2020-VIJEĆE

PLAN RASPODJELE SRED.SPOM.RENTA 2020-VIJEĆE

PRORAČUN 2020 I PROJEKCIJE 2021-2022-VIJEĆE

PROGRAM KOR.SRED.NEZAKON.ZGRADA 2020-VIJEĆE

PROGRAM GRADNJE KOM. 2020-VIJEĆE

PROGRAM ODRŽAVANJA KOM.INFRAS.-2020 VIJEĆE

RAZVOJNI PROGRAMI 2020-2022-VIJEĆE