∼ Proračun 2014.

ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

PROGRAM GRADNJE KOMUNALNIH GRAĐEVINA

PROGRAM KULTURE

ODLUKA O IZVRŠENJU

PRORAČUN 2014.

PROGRAM BORAVIŠNE PRISTOJBE

SOCIJALNI PROGRAM

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2014.-2016.

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE VRBNIK ZA 2014. GODINU

POLUGODIŠNJI IZVJEŠATJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ

BILJEŠKE UZ OBRAČUN PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ

ODLUKA O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ

ODLUKA O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ

ODLUKA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ

IZVRŠENJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA NA PODRUČJU DRUŠTVENE BRIGE O DJECI, ŠPORTA I SOCIJALNE SKRBI ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ

PRIJEDLOG II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE ZA 2014.GODINU

IZMJENA PROGRAMA JAVNIH POTREBA NA PODRUČJU DRUŠTVENE BRIGE O DJECI, SPORTA I SOCIJALNE SKRBI ZA 2014.GODINU

IZMJENA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2014.GODINU

IZMJENA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2014.GODINU

IZMJENA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2014.GODINU

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2014.-2016.

II.IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2014.GODINU

ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA ZA 2014. GODINU

ODLUKA O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KLUTURI ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-PROSINAC 2014. GODINE

IZVRŠENJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA NA PODRUČJU DRUŠTVENE BRIGE O DJECI, ŠPORTA I SOCIJALNE SKRBI ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-PROSINAC 2014. GODINE

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2014. GODINU