∼ Proračun 2015.

PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2015. GODINU

PRORAČUN ZA 2015.GODINU

PROGRAM JAVNIH POTREBA NA PODRUČJU DRUŠTVENE BRIGE O DJECI, SPORTA I SOCIJALNE SKRBI ZA 2015. GODINU

PROGRAM UTROŠKA DIJELA BORAVIŠNE PRISTOJBE NAMIJENJENE POBOLJŠANJU UVJETA BORAVKA TURISTA NA PODRUČJU OPĆINE U 2015.GODINI

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2015.GODINU

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2015.GODINU

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2015.GODINU

ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA ZA 2015.GODINU

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2015.-2017.

PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2015.-2017.

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2015. GODINU

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2015. GODINU-PROJEKCIJA 2015.-2017. (OPĆI DIO)

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2015. GODINU-PROJEKCIJA 2015.-2017. (POSEBNI DIO)

IZMJENE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2015.-2017.

IZMJENE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2015. GODINU

IZMJENE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2015. GODINU

IZMJENE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2015. GODINU

IZMJENE PROGRAMA JAVNIH POTREBA NA PODRUČJU DRUŠTVENE BRIGE O DJECI, SPORTA I SOCIJALNE SKRBI ZA 2015. GODINU

ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA ZA 2015.

IZVJEŠTAJ O GODIŠNJEM IZVRŠENJU PRORAČUNA

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA (OPĆI DIO)

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA (POSEBNI DIO I.)

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA (POSEBNI DIO II.)

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA (POSEBNI DIO-REKAPITULACIJA)

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2015.

IZVRŠENJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA NA PODRUČJU DRUŠTVENE BRIGE O DJECI, SPORTA I SOCIJALNE SKRBI ZA 2015. GODINU

IZVRŠENJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2015. GODINU

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2015.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2015. GODINU

IZVJEŠĆE O UTROŠKU DIJELA BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA 2015.