∼ Proračun 2016.

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ZA NACRT PRIJEDLOGA PRORAČUNA OPĆINE VRBNIK ZA 2016. GODINU MOŽETE PRONAĆI OVDJE.

SAVJETOVANJE SA ZAINTERSIRANOM JAVNOŠĆU ZA NACRT PRIJEDLOGA PRORAČUNA OPĆINE VRBNIK ZA 2016. GODINU:

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15), Općina Vrbnik otvara postupak savjetovanja s javnošću za Prijedlog Proračuna Općine Vrbnik za 2016. godinu.
 
Pozivaju se građani da svoje primjedbe i prijedloge dostave na jedan od sljedećih načina:
  • osobnom dostavom u Općinu Vrbnik, Trg Škujica 7, 51 516 Vrbnik
  • poštom na adresu: Općina Vrbnik, Trg Škujica 7, 51 516 Vrbnik
 
Postupak savjetovanja s javnošću trajati će do 15. prosinca 2015. godine.
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu prijedloga Proračuna Općine Vrbnik za 2016. godinu možete preuzeti OVDJE.
Prijedlog Proračuna Općine Vrbnik za 2016. godinu možete preuzeti OVDJE.
 
 

PRORAČUN ZA 2016. GODINU (PROJEKCIJA ZA RAZDOBLJE 2016.-2018.)

PRORAČUN ZA 2016. GODINU (PROJEKCIJA ZA RAZDOBLJE 2016.-2018.-OPĆI DIO)

PRORAČUN ZA 2016. GODINU (PROJEKCIJA ZA RAZDOBLJE 2016.-2018.- POSEBNI DIO)

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2016.-2018.

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2016. GODINU

PROGRAM JAVNIH POTREBA NA PODRUČJU DRUŠTVENE BRIGE O DJECI, SPORTA I SOCIJALNE SKRBI ZA ZA 2016. GODINU

PROGRAM UTROŠKA BORAVIŠNE PRISTOJBE U 2016. GODINI

ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA ZA 2016. GODINU

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE VRBNIK ZA 2016. GODINU

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA NA PODRUČJU DRUŠTVENE BRIGE O DJECI, RADA S MLADIMA I SOCIJALNE SKRBI ZA 2016.

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2016. GODINU

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ 2016. GODINE

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ 2016. GODINE

IZVRŠENJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA NA PODRUČJU DRUŠTVENE BRIGE O DJECI, RADA S MLADIMA I SOCIJALNE SKRBI ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ 2016. GODINE

ODLUKA O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ 2016. GODINE

IZVJEŠTAJ O POLUGODIŠNJEM IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GODINU (SIJEČANJ-LIPANJ)

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ 2016. GODINE (OPĆI DIO)

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ 2016. GODINE-POSBNI DIO (RASHODI-IZDACI)

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA NA PODRUČJU DRUŠTVENE BRIGE O DJECI, RADA S MLADIMA I SOCIJALNE SKRBI ZA 2016. GODINU

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2016.-2018.

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2016. GODINU

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2016.-OPĆI DIO

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU

IZVRŠENJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA NA PODRUČJU DRUŠTVENE BRIGE O DJECI, RADA S MLADIMA I SOCIJALNE SKRBI ZA 2016. GODINU

ODLUKA O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2016. GODINU

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU

ODLUKA O RASPODJELI VIŠKA PRIHODA IZ 2016. GODINE

IZVJEŠTAJ O GODIŠNJEM IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GODINU

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GODINU – OPĆI DIO

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GODINU – POSEBNI DIO BR. 1

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GODINU – POSEBNI DIO BR. 2

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GODINU – POSEBNI DIO BR. 3