∼ Proračun 2017.

IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2017.GODINU

 ZAVRŠNI RAČUN 2017

Nacrt Proračuna Općine Vrbnik za 2018. s Projekcijama za 2019. i 2020. godinu

REBALANS 2017.

ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA-VIŠAK PRIHODA IZ 2016. GODINE

ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE VRBNIK ZA 2017. GODINU

ODLUKA O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA I KANDIDACIJSKIH LISTA GRUPE BIRAČA ZASTUPLJENIH U OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE VRBNIK ZA 2017. GODINU

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2017.-2019. GODINE

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU

PROGRAM JAVNIH POTREBA NA PODRUČJU DRUŠTVENE BRIGE O DJECI, RADA S MLADIMA I SOCIJALNE SKRBI ZA 2017. GODINU

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2017. GODINU

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU

PROGRAM UTROŠKA DIJELA BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA 2017. GODINU

PROJEKCIJA ZA RAZDOBLJE 2017.-2019. GODINE

 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ZA NACRT PRIJEDLOGA PRORAČUNA OPĆINE VRBNIK ZA 2017. GODINU:

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15), Općina Vrbnik otvara postupak savjetovanja s javnošću za Prijedlog Proračuna Općine Vrbnik za 2017. godinu.
 
Pozivaju se građani da svoje primjedbe i prijedloge dostave na jedan od sljedećih načina:
  • osobnom dostavom u Općinu Vrbnik, Trg Škujica 7, 51 516 Vrbnik
  • poštom na adresu: Općina Vrbnik, Trg Škujica 7, 51 516 Vrbnik
 
Postupak savjetovanja s javnošću trajati će do 25. studenog 2016. godine.
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu prijedloga Proračuna Općine Vrbnik za 2017. godinu možete preuzeti OVDJE.
Prijedlog Proračuna Općine Vrbnik za 2017. godinu možete preuzeti OVDJE.