Prostorni i urbanistički
plan uređenja

Prostorni plan općine Vrbnik
Urbanistički plan općine Vrbnik
Arhiva prostornih planova