∼ PROVEDBA PROJEKTA LUCAS U HRVATSKOJ

U RAZDOBLJU OD OŽUJKA DO LISTOPADA 2015. EUROPSKA KOMISIJA-EUROSTAT PROVODI PROJEKT “LAND USE/LAND COVER STATISTICS-LUCAS” U 28 ZEMALJA ČLANIACA EU. CILJ PROJEKTA LUCAS JE PRIKUPITI USKLAĐENE STATISTIČKE PODATKE O KORIŠTENJU ZEMLJIŠTA I POKROVU ZEMLJIŠTA, A KOJI ĆE SE KORISTITI ZA RAZLIČITE POTREBE EU.

U HRVATSKOJ PROJEKT LUCAS PROVODI AGENCIJA ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U SURADNJI SA DRŽAVNIM ZAVODOM ZA STATISTIKU U OKVIRU “IPA 2015. VIŠENAMJENSKOG STATISTIČKOG PROGRAMA” TEMELJEM UGOVORA O DAROVNICI SA EU BROJ 14463.2013.002-2013.450. EUROSTAT JE NA PODRUČJU HRVATSKE RAVNOMJERNO ODREDIO 3161 TOČAKA NA KOJIMA JE POTREBNO UTVRDITI NAČIN KORIŠTENJA ZEMLJIŠTA KAO I POKROV ZEMLJIŠTA SUKLADNO LUCAS METODOLOGIJI. PROJEKTNI TIM AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE I TERENSKI DJELATNICI U RAZDOBLJU OD TRAVNJA 2015. DO LISTOPADA 2015. PROVODE TERENSKE POSLOVE U OKVIRU PROJEKTA LUCAS ŠTO UKLJUČUJE:

– LOCIRANJE 3161 TOČKE GPS UREĐAJEM I DOLAZAK DO TOČAKA
– EVIDENTIRANJE PODATAKA O TOČKAMA NA PROPISANIM OBRASCIMA SUKLADNO LUCAS METODOLOGIJI
– FOTOGRAFIRANJE TOČAKA
– UZORKOVANJE TLA SONDAMA NA CCA 10% TOČAKA OD UKUPNO 3161 TOČKE
– UNOŠENJE PRIKUPLJENIH PODATAKA O TOČKAMA U IT APLIKACIJU
 
VIŠE INFORMACIJA O PROJEKTU LUCAS DOSTUPNI JE NA: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/LUCAS_-_Land_use_and_land_cover_survey
ZA SVE DALJNJE INFORMACIJE MOŽETE SE OBRATITI VODITELJICI PROJEKTA LUCAS ANI BUDANKO PENAVIĆ NA E-MAIL ana.budanko@mps.hr ILI NA MOBITEL 0992270957.

 

 


Objavljeno: 16. lipnja 2015