∼ Provedba projekta „Opremanje znanstvenog laboratorija za početno izučavanje osobina tla u Staroj Sušici“

Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije u 2018. godini planira provedbu projekta „Opremanje znanstvenog laboratorija za početno izučavanje osobina tla u Staroj Sušici“ u suradnji sa Općinama i Gradovima osnivačima i pridruženim članovima Centra. Kroz navedeni projekt opremio bi se znanstveni laboratorij u kojem bi se odrađivale osnovne analiza tla kao što su: pH tla, sadržaj organske tvari (humusa) te sadržaj dušika, fosfora i kalija u tlu.Navedene analize odrađivale bi se bez naknade za korisnike sa područja Gradova i Općina koji sufinanciraju predmetni projekt, dok bi ostali plaćali stvarnu cijenu odrađenih analiza.Budući da Općina Vrbnik sufinancira ovaj projekt ,svi stanovnici imaju pravo  zatražiti navedene analize bez naknade u Centru za poljoprivredu i ruralni razvoj ,kontakte dajemo u nastavku.

CENTAR  ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ

Primorsko-goranske županije

Stara Sušica, Karolinska cesta 87,

51314 Ravna Gora

tel./fax. 051/ 791-066

mob. 098/ 1721-256

e-mail: cprr@hi.ht.hr


Objavljeno: 27. lipnja 2018