∼ PROVOĐENJE MJERA DEZINSEKCIJE (PREPORUKE PGŽ)

POJAVA I SVE BRŽE ŠIRENJE EPIDEMIJE “ZIKA VIRUSNE INFEKCIJE” DOVELO JE DO IZVANREDNOG STANJA  NA NAČIN DA JE ISTI PROGLAŠEN GLOBALNOM PRIJETNJOM PO JAVNO ZDRAVLJE U SVIJETU.

“VIRUS ZIKA” SE NAJČEŠĆE PRENOSI UBODOM KOMARACA IZ AEDES PORODICE ZA KOJE JE KARAKTERISTIČNO DA SU NAJAKTIVNIJI SREDINOM JUTRA I U RAZDOBLJU KASNOG POSLIJEPODNEVA DO SUMRAKA. MOGUĆNOST DALJNJEG ŠIRENJA INFEKCIJE OD MOGUĆE UVEZENIH SLUČAJEVA POSTOJI OBZIROM DA JE TIGRASTI KOMARAC KOJI TAKOĐER PRENOSI VIRUS ZIKA DANAS UDOMAĆEN U MNOGIM DIJELOVIMA EUROPE, PRVENSTVENO OKO MEDITERANA ŠTO ZNAČI DA GA IMA I U HRVATSKOJ.

NADOLAZAK TOPLIJEG VREMENA POGODUJE RAZMNOŽAVANJU KOMARACA VEKTORA, A OZBILJNOST NAVEDENE SITUACIJE POVEĆANA JE I PREDSTOJEĆOM TURISTIČKOM SEZONOM, ŠTO PODRAZUMIJEVA NAGLI PORAST BROJA MEĐUNARODNIH PUTNIKA I SPORTSKIH DOGAĐAJA S VELIKIM BROJEM UČESNIKA.

DOSTAVLJENE SU PREPORUKE STOŽERA ZA ZARAZNE BOLESTI PGŽ-a, KOJIMA SE APELIRA DA SE PROVEDBENE MJERE SHVATE KAO JAVNOZDRAVSTVENI, A NE KOMUNALNO-ESTETSKI PROBLEM, A SVE U CILJU ZAŠTITE PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, ODNOSNO OD TRENUTNO AKTUALNE OPASNOSTI ŠIRENJA ZIKA VIRUSA, USLIJED UNOSA ISTOG NA PODRUČJE HRVATSKE.

PREPORUČENE SU SLIJEDEĆE MJERE ZA SVE JLS NA PODRUČJU PGŽ-A:

– REDOVITO PROVODITI LARVICIDNE TRETMANE U SVIM UTVRĐENIM LEGLIMA KOMARACA NA JAVNIM POVRŠINAMA KAO I POVRŠINAMA OBJEKATA KOJE SU U NADLEŽNOSTI JLS (OBORINSKA, KANALIZACIJA, GRADILIŠTA, GROBLJA, FONTANE KOJE NISU U FUNKCIJI, SPOMENICI KOJI ZBOG SVOJE KONSTRUKCIJE MOGU ZADRŽAVATI  VODU, SEPTIČKE JAME OBJEKATA KOJE SU U VLASNIŠTVU JLS). LARVICIDNE TRETMANE POTREBNO JE PROVODITI OD TRENUTKA KADA SE STVORE POVOLJNI UVJETI ZA RAZVOJ I RAZMNOŽAVANJE KOMARACA. PRI PLANIRANJU UČESTALOSTI LARVICIDNIH TRETMANA POTREBNO JE UZETI U OBZIR TEMPERATURU ZRAKA (IZNAD 11 CELZIJEVIH STUPNJEVA), DULJINA DANA (IZNAD 13 SATI) TE KIŠNA I SUŠNA RAZDOBLJA. U TOPLIJEM DIJELU GODINE KADA TEMPERATURE BUDU 20 CELZIJEVIH STUPNJEVA I VIŠE POTREBNO JE OSIGURATI NADZOR LEGLA KOMARACA KAO I LARVICIDNE TRETMANE  SVAKIH DVADESETAK DANA.

– PROVODITI ADULTICIDNE TRETMANE PO UTVRĐENOJ BIOLOŠKOJ INDIKACIJI

– OSIGURATI AKTIVNIJI ANGAŽMAN KOMUNALNIH REDARA U OBILASCIMA PODRUČJA JLS-a U PRIVATNOM VLASNIŠTVU NA KOJIMA SE NALAZE POTENCIJALNA ILI POTVRĐENA LEGLA KOMARACA

– SANIRATI DIVLJA ODLAGALIŠTA OTPADA NA KOJIMA SE NALAZE PREDMETI KOJI MOGU SADRŽAVATI VODU I PREDSTAVLJATI LEGLA KOMARACA KAO I ODRŽAVATI ZELENE POVRŠINE UREDNIMA

– UKLJUČITI SE U PROVEDBU PROGRAMNA NASTAVNOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO PGŽ-a POD NAZIVOM “EDUKACIJA JAVNOSTI, KOORDINACIJA SLUŽBI TE MONITORING U CILJU POSTIZANJA KONTROLE POPULACIJE KOMARACA”

– OSIGURATI PRIKAZIVANJE PET MINUTNOG EDUKATIVNOG FILAMA O KONTROLI POPULACIJE KOMARACA U OSNOVNIM ŠKOLAMA (ČIJI JE OSNIVAČ JLS) TIJEKOM SATA RAZREDNIKA

 

STANOVNIŠTVO MORA POZORNOST USMIJERITI NA SLIJEDEĆE RADNJE KAKO BI SE MOGLA SMANJITI POPULACIJA KOMARACA U NEPOSREDNOM OKOLIŠU:

– REDOVITO ODRŽAVATI ZELENU VEGETACIJU: KOSITI TRAVU, REZATI ŽIVICE, PLIJEVITI GRMLJE, UKLANJATI ŠIKARE

– SMEĆE, GRAĐEVINSKI I DRUGI OTPAD ODLAGATI I ZBRINJAVATI NA ADEKVATAN NAČIN

– NE ODLAGATI OTPAD I DOTRAJALE STVARI  (AUTOMOBILSKE OLUPINE I GUME, STARE STROJEVE, KUĆANSKE UREĐAJE, BAČVE KAO I DRUGE PREDMETE KOJI MOGU ZADRŽAVATI VODU) NA JAVNIM I PRIVATNIM  OTVORENIM PROSTORIMA

– REDOVITO (TJEDNO) PRAZNITI I MIJENJATI VODU U POSUDAMA KOJE SU U UPORABI ILI IH PREKRITI POKLOPCIMA, FOLIJAMA, GUSTIM MREŽAMA

– ODRŽAVATI PROTOČNIMA BAZENE, UKRASNA JEZERCA, FONTANE, OLUKE NA KUĆI TE DRUGE SUSTAVE ZA ODVODNJU, DRENAŽU

– BAZENE I UKRASNE FONATANE KOJI NISU U FUNKCIJI ISPRAZNITI

– REDOVITO ČISTITI I PRAZNITI PODLOŠKE POSUDA S CVIJEĆEM

– USKALDIŠTENA PLOVILA (BARKE) DRŽATI PREOKRENUTE ILI PREKRIVENE

– ODLOŽENE AUTOMOBILSKE GUME SLOŽITI U OBLIKU PIRAMIDE ILI PREKRITI IH FOLIJOM

– SPRIJEČITI NAKUPLJANJE STAJAĆE VODE UNUTAR ZATVORENIH PROSTORA (PODRUMA)

– MREŽICOM ZAŠTITI ODZRAČNIKE CISTERNI ZA VODU I SEPTIČKIH JAMA

– U SLUČAJU OBUSTAVE AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU OSIGURATI OBRADU TERENA I ČUVANJE MATERIJALA NA NAČIN DA SE IZBJEGNE NAKUPLJANJE KIŠNICE

– OBILASKE KOMUNALNIH REDARA DODATNO INTENZIVIRATI PRIJE PROVEDBE ADULTICIDNIH TRETMANA NA NEKOM PODRUČJU

 

 

 


Objavljeno: 30. ožujka 2016