∼ RADIONICA “POLJOPRIVREDNIK ZA 10”

Poštovani,

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za ruralni razvoj započela je s promotivnom kampanjom „Poljoprivrednik za 10“, koja se provodi u okviru mjere 10 „Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene“ iz Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020. Budući da se mjera provodi u sklopu podnošenja Jedinstvenog zahtjeva za potporu, smatramo kako je uputno prenijeti informaciju korisnicima na terenu o novostima te mogućnostima provođenja IAKS mjera, odnosno ostvarivanja financijske potpore iz pojedinih tipova operacija (ili kombinacije više njih).

Cilj kampanje je podići svijest javnosti i potaknuti poljoprivrednike da zaštite i očuvaju okoliš na svojim poljoprivrednim gospodarstvima, koji nadilaze zakonski propisane zahtjeve ostvarivanjem prava na potporu kroz podmjeru 10.1., radi izgubljenih prihoda ili povećanih troškova u usporedbi s uobičajenom poljoprivrednom proizvodnjom, odnosno poticanje većeg korištenja dostupnih mjera kroz IAKS mjere ruralnog razvoja, a koje doprinose očuvanju okoliša.

Radionicu će se održati u Vrbniku, u četvrtak 04.04.2019. godine,  u 17:00 sati (kako bi što veći broj korisnika bio dostupan, samim time i odaziv) u zgradi Općine, Društveni dom Vrbnik, Trg Škujica 7, 51 516 Vrbnik.

Vijest o održavanju radionice bit će dostupna i na mrežnoj stranici ruralnirazvoj.hr.

Stojimo na raspolaganju za sve dodatne informacije i lijepi pozdrav,

Alen Hrustić

Stručni savjetnik/ expert advisor

 

Ministarstvo poljoprivrede
Ministry of Agriculture

Uprava za ruralni razvoj/

Directorate for Rural Development

Ulica grada Vukovara 78

10000 Zagreb

Hrvatska/Croatia

Tel: +385 1 6408 144

E-pošta: alen.hrustic@mps.hr

Web-adresa: www.mps.hr;


Objavljeno: 27. ožujka 2019