∼ RASPISAN JAVNI POZIV ZA ENERGETSKU OBNOVU OBITELJSKIH KUĆA

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST RASPISAO JE JAVNI POZIV FIZIČKIM OSOBAMA (GRAĐANKAMA/GRAĐANIMA) ZA SUFINANCIRANJE ENERGETSKE OBNOVE POSTOJEĆIH OBITELJSKIH KUĆA.

Predmet javnog poziva su postojeće obiteljske kuće slijedećih karakteristika:

–         izgrađene na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji („Narodne novine“, broj 153/13) i svaka druga koja je navedenim ili posebnim zakonom s njom izjednačena

–         građevinske bruto površine do 600m2  ili s maksimalno 3 stambene jedinice

–         s najmanje 50% bruto podne površine namijenjene stanovanju

 

Predmet poziva nisu:

–          zgrade koje imaju upravitelja sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

–          obiteljske kuće:

  • kojima se rekonstrukcijom mijenja građevinska neto površina
  • za koje je pokrenut postupak legalizacije, do okončanja istog

Javni poziv objavljen je 30. travnja 2015. godine, a traje do konca 2015. godine odnosno do iskorištenja sredstava.

SVU POTREBNU DOKUMENTACIJU MOŽETE PREUZETI NA STRANICAMA FZOEU-a (http://www.fzoeu.hr), A  DANA JE I U PRILOGU.

PRILOG:

VODIČ O ENERGETSKOJ OBNOVI OBITELJSKIH KUĆA

JAVNI POZIV, POTREBNA DOKUMENTACIJA I POPIS CERTIFIKATORA

LETAK FZOEU-a

 


Objavljeno: 4. svibnja 2015