∼ RASPORED RADA ORDINACIJA OBITELJSKE MEDICINE

RASPORED RADA ORDINACIJA OBITELJSKE MEDICINE
 RADNO VRIJEMEDEŽURNA ORDINACIJABROJ TELEFONA
KRK 
23.3. – 27.4.parni ujutro, nepar.popdnedr A. Žic221-264
 nepar.ujutro, parni popodnedr K. Barbiš221-224
30.3.- 3.4.parni ujutro, nepar.popdnedr B. Tonković501-855
 nepar.ujutro, parni popodnedr N. Mijić221-204
    
MALINSKA 
23.3. – 27.4.8.00 – 16.00dr. V. Pereković859-194
30.3.- 3.4.8.00 – 16.00dr Ž. Žic859-917
    
DOBRINJ – ŠILO 
 uobičajenodr V. Kopajtić Bažadona848-206
 uobičajenodr B. Mahulja852-354
    
OMIŠALJ 
23.3. – 27.4.8.00 – 16.00dr. S. Skočilić Tomašić842-086
30.3.-3.4.8.00 – 16.00dr G. Borić841-919
    
PUNAT-VRBNIK-BAŠKA 
 uobičajenodr S. Grgurić856-825
 uobičajenodr M. Bušljeta854-011
23.3. – 27.4.uobičajenodr M. Tičić – zamjena je dr Barbiš u Krku857-010
    

Objavljeno: 24. ožujka 2020