∼ REZULTATI ISTRAŽIVANJA LOTUS 2014

GONG i Udruga gradova proveli su treći put zaredom istraživanje transparentnosti i odgovornosti svih jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj – njih 576 (128 gradova, 428 općina i 20 županija).

Istraživanje je provedeno u razdoblju od kraja lipnja do početka listopada 2014.,  a rezultati se temelje na  pregledu službenih internetskih stranica, uvidu u Poslovnike i Statute, anketnom upitniku, zahtjevu za pristupom informacijama te telefonskom pozivu na centralu gradova, općina i županija.

Ciljevi istraživanja bili su utvrditi aktualnu razinu transparentnosti i odgovornosti jedinica lokalne i regionalne samouprave, usporediti nalaze u odnosu na prethodna istraživanja i detektirati trendove te konačno, potaknuti višu razinu transparentnosti jedinica lokalne i regionalne samouprave. Istraživane dimenzije bile su: (1) Javnost rada predstavničkog tijela, (2) Javnost rada izvršne vlasti, (3) Pravo na pristup informacijama, (4) Suradnja sa zajednicom te (5) Mjesna samouprava.

Odaziv ovogodišnjem istraživanju bio je značajno slabiji u slučaju općina – ove godine na anketni je upitnik odgovorilo samo 60% općina (njih 257). Gradovi i županije su na zadovoljavajućoj razini sudjelovali u istraživanju – 94% gradova (njih 120) i sve županije ispunile su anketni upitnik.

Jedinice su mogle ostvariti maksimalno 10 bodova na ukupno 63 bodovana pokazatelja (županije na njih 58), od kojih se dio odnosi na obaveze propisane zakonima ili drugim propisima, a dio predstavlja poželjnu prakse iz perspektive istraživača kao građana.

Općina Vrbnik za svoju je otvorenost i transparentnost dobila ocjenu 6,82 (od mogućih 10), plasiravši se pritom na 35. mjesto, pri čemu je prvih 23. gradova i općina izrazito transparentno, dok su gradovi i općine od rednog broja 24. do rednog broja 110.  transparentni u čiju skupini spada i Općina Vrbnik. Ostali gradovi i općine spadaju u skupinu netransparentnih ili izrazito netransparentnih.

Usporedbe radi, u istraživanju iz 2009. godine Općina Vrbnik je ocjenjena ocjenom 2,65, a 2011. godine ocjenom 2,19. 

Najbolje ocjenjena jedinica lokalne samouprave je Rijeka (9,61), za kojom slijede Slavonski Brod (9,22), Vodice (8,93), Pazin (8,83), Labin (8,78), Pula (8,70), Čakovec (8,68) i Koprivnica (8,59). Primorsko-goranska županija (6,51) sedma je među županijama, dok najbolje ocjene bilježe Varaždinska (7,90), Ličko-senjska (7,28) i Osječko-baranjska (7,08)

DETALJE ISTRAŽIVANJA MOŽETE PROČITATI OVDJE

LOTUS 2014-Metodologija

LOTUS 2014-Rang lista

LOTUS 2014-Sažetak


Objavljeno: 18. studenoga 2014