∼ RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKOG MJESTA

             REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA PRIMORSKO-GORANSKA

                 OPĆINA VRBNIK

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

KLASA:013-03/15-01/01

URBROJ:2142-07-01-15-2

 Na osnovi članka 136. Zakona o lokalnim izborima ( „Narodne novine“br. 144/12), članka 33. alineja 3. i članka 65. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ( „Narodne novine“ br. 33/01, 10/02, 155/02, 45/03, 43/04, 40/05, 44/05-pročišćeni tekst, 109/07 i 24/11) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Vrbnik donosi

 RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU BIRAČKOG MJESTA

  Na području Općine VRBNIK određuje se slijedeće biračko mjesto:

 1.)   Biračko mjesto broj 1. u: Zgrada Općine , Vrbnik, Trg Škujica 7

Koje obuhvaća birače albanske, bošnjačke, crnogorske, češke, mađarske, makedonske,njemačke, romske, slovačke, slovenske, srpske, talijanske i ukrajinske nacionalne manjine

 S prebivalištem u gradu/općini: VRBNIK

 U Vrbniku, 19.05.2015.


Predsjednik povjerenstva:
Lana Hess-Vukoša, dipl.iur.


Objavljeno: 29. svibnja 2015