Sastav općinskog vijeća

Sastav općinskog vijeća

Sastav općinskog vijeća

Temeljem Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine” broj 144/12) na izborima za predstavničko tijelo – Općinsko vijeće Općine Vrbnik održanima 21. svibnja 2017. godine izabrani su članovi Općinskog vijeća koje je konstituirano na sjednici održanoj 19. lipnja 2017. godine, sukladno Izvješću Mandatnog povjerenstva, kako slijedi:

1. Ivan Juranić, predsjednik
2. Ivan Antić, potpredsjednik
3. Ivana Vadnov
4. Matej Polonijo
5. Vlado Šušak
6. Zlatko Brusić
7. Igor Justić
8. Laura Kordić-Rušin 

9. Anton Brusić


Općinsko vijeće je predstavničko tijelo Općine Vrbnik koje donosi akte u okviru djelokruga Općine te obavlja druge poslove, a sve sukladno odredbama Statuta Općine Vrbnik, odluka Općinskog vijeća Općine Vrbnik i pozitivnih propisa Republike Hrvatske.

POSLOVNIK OV

IZMJENE POSLOVNIKA OV I.

IZMJENE POSLOVNIKA OV II.