∼ SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O PLANU GOSPODARENJA OTPADOM ,O.VRBNIK(2017.-2022.)