∼ SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ZA NACRT PRIJEDLOGA PRORAČUNA OPĆINE VRBNIK ZA 2020. GODINU

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15), Općina Vrbnik otvara postupak savjetovanja s javnošću za Prijedlog Proračuna Općine Vrbnik za 2020. godinu.

Pozivaju se građani da svoje primjedbe i prijedloge dostave na jedan od sljedećih načina:

-putem e-mail-a: tajnistvo@gmail.com / tajnistvo@opcina-vrbnik.hr

-osobnom dostavom u Općinu Vrbnik, Trg Škujica 7, 51 516 Vrbnik

-poštom na adresu: Općina Vrbnik, Trg Škujica 7, 51 516 Vrbnik

 

Postupak savjetovanja s javnošću trajati će do 22. studenog 2019. godine.

Prijedlog Proračuna Općine Vrbnik za 2020.godinu: PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2020


Objavljeno: 14. studenoga 2019