∼ STRATEGIJA UPRAVLJANJA IMOVINOM OPĆINE VRBNIK 2020.-2026.