∼ STRATEŠKA STUDIJA O VJEROJATNO ZNAČAJNOM UTJECAJU NA OKOLIŠ OKVIRNOG PLANA I PROGRAMA ISTRAŽIVANJA I EKSPLOATACIJE UGLJIKOVODIKA NA JADRANU

16. siječnja 2015. godine – Ministarstvo gospodarstva otvorilo je javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću povodom Strateške studije o vjerojatnom značajnom utjecaju na okoliš Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu i Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu. Pozivaju se  predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do 16. veljače 2015. godine dostave svoje prijedloge i komentare na predloženu Stratešku studiju o vjerojatnom značajnom utjecaju na okoliš Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu i Okvirni plan i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu, naročito na pitanja istaknuta u dokumentu za savjetovanje, putem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju na e-mail adresu: rudarstvo@mingo.hr

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će javno dostupni na internetskoj stranici Ministarstva gospodarstva. Ukoliko ne želite da Vaš doprinos bude javno objavljen, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca.Tijekom trajanja javnog uvida i javne rasprave javnosti će, u prostorijama Agencije za ugljikovodike, Miramarska cesta 24, 10000 Zagreb, radnim danom od 10 do 15 sati, biti omogućen javni uvid u Stratešku studiju o vjerojatnom značajnom utjecaju na okoliš Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu i Okvirni plan i program istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu.

DOKUMENTACIJU MOŽETE POGLEDATI OVDJE.

 

 

 

 

 


Objavljeno: 13. veljače 2015