∼ SUDJELUJTE U ISTRAŽIVANJU O MEDIJIMA KOJE OBUHVAĆA KVARNERSKE OTOKE KRK I RAB

Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir,  u suradnji s Telecentrom – mrežom za razvoj medijskog obrazovanja u Hrvatskoj, Lokalnom akcijskom grupom Kvarnerski otoci, Srednjom školom Markantuna De Dominisa, Rab i Hrvatskim studijima u sklopu projekta Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja Europskog socijalnog fonda, provodi istraživanje o medijskoj pismenosti kao jednoj od novih ključnih kompetencija 21. stoljeća.

Medijska pismenost, kao značajan aspekt razvoja demokratskog društva u hrvatskom školstvu, potpuno je zapostavljena. Kada se govori o strategijama vezanima za medijsku pismenost mladih, u Nacionalnom okvirnom kurikulumu za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje mediji se spominju samo u kontekstu opće medijske kulture, ali nije predviđen rad na konkretnim područjima koja izgrađuju medijsku pismenost.

Na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, potrebno je izraditi dugoročnu strategiju koja se bavi mladima i medijima. Pritom treba naglasiti potrebu unaprjeđenja medijske pismenosti među mladima i  uključiti medijsku pismenost u kurikulum formalnog obrazovanja.

Ovim se istraživanjem žele ispitati stavovi otočana o korištenju medija, obrasci korištenja istih te razina medijske pismenosti.

Cilj projekta je unaprijediti kompetencije (znanja, vještine i stavove) mladih otočana za preuzimanje i prakticiranje uloge aktivnog građanstva  u svrhu poboljšanja kvalitete življenja na otocima.

Projekt nastoji među mladima promicati koncept „pametnog otoka” (engl. smart island), u kontekstu Europske unije, vezanog uz male europske otoke koji se, unatoč geografskoj izoliranosti i drugim karakterističnim problemima, odlikuju održivim lokalnim gospodarskim razvojem i naporima za podizanjem kvalitete života te koji postižu izvrsnost/održivost i u područjima: informacijsko-komunikacijskih tehnologija te obrazovanju i razvoju ljudskih kapitala.

Pozivamo Vas na sudjelovanje u istraživanju ispunjavanjem online ankete.

Rezultati istraživanja će se koristiti za pripremu projekta, razvoja i provedbe novih obrazovnih programa za djecu i mlade na kvarnerskim otocima i apliciranje za sredstva EU pri Europskom socijalnom fondu OP Učinkoviti ljudski potencijali / Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja.

Online anketu možete ispuniti ovdje.


Objavljeno: 17. veljače 2017