∼ SVJETSKI DAN PRVE POMOĆI: POKAZNA VJEŽBA SPAŠAVANJA ŽIVOTA NA MORU

Povodom Svjetskog dana prve pomoći, 10. rujna 2015. godine, s početkom u 10.30 sati, Gradsko društvo Crvenog križa Krk u suradnji sa See-Help-om Hrvatska te Službom spašavanja života na vodi Društva Crvenog križa Primorsko-goranske županije, priređuje veliku pokaznu vježbu spašavanja života na moru koju će biti moguće pratiti s Krčke rive.

Pored spomenute vježbe, biti će za sve zainteresirane organizirano besplatno mjerenje tlaka i šećera u krvi, zatim demonstracija rada s automatskim vanjskim defibrilatorom (AVD) te podjela propagandnih materijala Crvenog križa.

Svjetski dan prve pomoći svake se godine na inicijativu Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca obilježava 14. rujna, a u toj prigodi sva društva Crvenog križa pozvana su da različitim akcijama i aktivnostima ukažu na iznimnu važnost pružanja prve pomoći kao prvog i najvažnijeg koraka u spašavanju ljudskih života.


Objavljeno: 3. rujna 2015