∼ SVOJEM PSU MOŽETE REĆI SVE….OSIM ZBOGOM

”Regionalna kampanja podizanja svijesti o kontroli populacije pasa lutalica od strane Svjetske organizacije za zdravlje životinja u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede, Upravom za veterinarstvo i sigurnost hrane”

Ministarstvo poljoprivrede Uprava za  veterinarstvo i sigurnost hrane u suradnji sa  Svjetskom organizacijom za zdravlje životinja (OIE) sudjeluje u regionalnoj kampanji podizanja svijesti javnosti o kontroli populacije pasa lutalica. Unutar kampanje ovo tijelo je u suradnji sa Svjetskom organizacijom za zdravlje životinja (OIE) izradilo informativne materijale koji se sastoje od letaka, plakata i  upitnika koji promoviraju odgovorno vlasništvo vezano za životinje (označavanje pasa, cijepljenje, skrb za pse i nenapuštanje pasa) i namijenjeni su široj populaciji, a u svrhu  razvijanja svijesti jav­nosti, a osobito mladih, o zaštiti životinja.

Svjetska organizacija za zdravlje životinja je kao datum za početak kampanje odredila 13. svibanj 2016. godine, a ista traje do kraja 2016. godine.
Unutar navedene kampanje distribuirat će se navedeni promotivni materijali u školama, veterinarskim organizacijama i skloništima za životinje s porukom ” svojem psu možete reći sve……..osim zbogom ”.

OIE-letak Svojem psu možete reći sve osim zbogom – budi njegov junak

OIE-Odgovorno valsništvo-UPITNIK

Svjetska organizacija za zdravlje životinja (OIE) službeno je otvorila kampanju dana 13. svibnja 2016. godine


Objavljeno: 17. svibnja 2016