∼ TEČAJ ZA TRUDNICE

Tečaj za trudnice počinje u ponedjeljak 10.09.2018. u 17,30 h. Predavanja i vježbe održavaju se u biblioteci Doma zdravlja, na adresi Vinogradska bb, Krk.

Program rujan 2018


Objavljeno: 4. rujna 2018