∼ U PRIPREMI NOVI KREDITNI PROGRAM ZA POLJOPRIVREDNIKE

Primorsko-goranska županija priprema još jedan novi kreditni program nazvan “Poduzetnik u poljoprivredi” koji će se provesti u suradnji s komercijalnim bankama. Osigurat će se ukupno 20 milijuna kuna kreditnog potencijala, a PGŽ će korisnicima kredita subvencionirati trošak kamata u visini 4 posto. Na ukupni iznos dodijeljenih kredita, u proračunu PGŽ treba osigurati 5,26 milijuna kuna za pokriće kamata u razdoblju od 12 godina što je i maksimalni broj godina za otplatu kredita iz ovog programa.

Javni poziv bit će objavljen nakon usvajanja odluke o osiguranju sredstva za subvenciju kamata na prvoj slijedećoj sjednici Županijske skupštine jer se radi o višegodišnjoj obvezi PGŽ koju mora odobriti Skupština. Program kreditiranja poljoprivrede na području Primorsko-goranske županije “Poduzetnik u poljoprivredi 2015.”, nakon postupka prikupljanja ponuda, provodi se u suradnji s četiri poslovne banke: BKS bank d.d. Rijeka, Hrvatskom poštanskom bankom, Zagrebačkom i Slatinskom bankom.

Cilj Programa je unapređenje prerade poljoprivrednih proizvoda omogućavanjem povoljnih kreditnih sredstava. Korisnici kredita po ovom Programu 2015. mogu biti mikro, mali i srednji poduzetnici registrirani u Republici Hrvatskoj, koji imaju sjedište i ulažu na području Primorsko-goranske županije. Prednost prilikom odabira projekata za odobrenje kreditnih sredstava imaju poduzetnici kojima je odobreno sufinanciranje investicijskih projekta iz sredstava Ministarstava Republike Hrvatske, odnosno Europske unije.

Krediti su namijenjeni ulaganju u modernizaciju postojećih pogona, uvođenje novih tehnologija proširenja i izgradnje gospodarskih objekata i ulaganja u prerađivačke kapacitete, te prostora za degustaciju i prodaju pretežno vlastitih proizvoda u sklopu vlastitih proizvodnih pogona te nabavu poljoprivredne opreme ili pojedinih dijelova opreme namijenjenih preradi.


Objavljeno: 1. rujna 2015