∼ U VRBNIKU ODRŽANA NOĆ NAKON NOĆI MUZEJA

U VRBNIKU, U DOMU NA ŠKUJICI, 28. SIJEČNJA ODRŽANA JE NOĆ NAKON NOĆI MUZEJA POD NAZIVOM “ZASOPIMO, ZAKANTAJMO NOĆ NAKON NOĆI MUZEJA”. NAVEDENO DOGAĐANJE ORGANIZIRANO JE OD STRANE VKD FRANKOPAN. PROGRAM SE JE SASTOJAO OD RAZNIH GLAZBENIH NASTUPA, IZLOŽBE, RETROSPEKTIVE, PREDSTAVLJANJA VRBNIČKIH ZBOROVA, VOKALNIH SASTAVA, PUČKIH PJEVAČA, SOPAC, KANTURIC, TAMBURAŠA, KLAPA, BENDOVA I MLADIH SNAGA.

KAKO JE BILO NOĆ NAKON NOĆI MUZEJA U VRBNIKU MOŽETE POGLEDATI U FOTOGALERIJI:


Objavljeno: 30. siječnja 2017