∼ UPLATA BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA VLASNIKE KUĆA I STANOVA ZA ODMOR

Prema Zakonu o boravišnoj pristojbi N.N. 35/95; 41/95; 52/95; 64/00; 42/05; 68/07; 152/08 boravišnu pristojbu plaća vlasnik kuće ili stana za odmor u turističkom mjestu i sve osobe koje borave u toj kući ili stanu. Kućom ili stanom za odmor smatra se svaka zgrada ili stan, koji se koriste sezonski ili povremeno.

Vlasnik kuće ili stana za odmor u turističkom mjestu boravišnu pristojbu plaćaju kada u kući i stanu za odmor u turističkom mjestu borave u razdoblju glavne sezone odnosno od 01.07. do 01.09. Vlasnik i članovi uže obitelji plaćaju boravišnu pristojbu umanjenu za 70%. Cijene se odnose samo na građane Republike Hrvatske i državljane država ugovornika ugovora o Europskom gospodarskom prostoru.

 

Dnevna cijena boravišne pristojbe za vlasnike kuća ili stanova za odmor umanjena za 70%

RAZRED                         01.07.-01.09.2015.
VRBNIK  A- razred                                    2,10 Kn
RISIKA C- razred                             1,50 Kn
GARICA, KAMPELJE D-razred                  1,20 Kn
 

Vlasnik kuće ili stana za odmor u turističkom mjestu može, za sebe i članove uže obitelji, boravišnu pristojbu platiti u paušalnom iznosu, kako slijedi i to samo građani Republike Hrvatske i državljane država ugovornika ugovora o Europskom gospodarskom prostoru.

Članovima uže obitelji vlasnika kuće i stana za odmor u smislu ovoga Zakona smatraju se supružnik, djeca, pastorčad, usvojenici, roditelji i usvojitelji.

 

Paušalni iznos cijena boravišne pristojbe za vlasnike kuća ili stanova za odmor:

RAZRED                         1. i 2. član (po osobi) 3. i svaki slijedeći član (po osobi)
VRBNIK A- razred                      60,00 Kn                                     25,00 Kn
RISIKA C- razred                        40,00 Kn                                     15,00 Kn
GARICA, KAMPELJE D-razred 30,00 Kn                              12,00 Kn
 

Paušalni iznos boravišne pristojbe može se uplatiti do 15.07. tekuće godine na uplatni račun Turističke zajednice Općine Vrbnik (iza 15.07. slijedi dnevna cijena boravišne pristojbe) ili direktno u TZO Vrbnik, a obveza je izvršiti prijavu osoba na istoj adresi:

Turistička zajednica Općine Vrbnik

Placa Vrbničkog statuta 4  /  tel. ++385 (0)51 857 479

UPUTE NA ENGLESKOM JEZIKU

UPUTE NA NJEMAČKOM JEZIKU


Objavljeno: 13. srpnja 2015