∼ Muzeji

 

Knjižnica obitelji Vitezić

Sažeti opis kulturnog dobra:
 
Za dokaz vrbničke kulturne prošlosti govori i postojanje vrijedne kulturne ustanove “Knjižnica obitelji Vitezić“. Nijedno mjesto na otoku Krku , a ni u bližoj i daljoj okolici , ne može se pohvaliti takvom kulturnom tekovinom, koja je nastala zaslugom jedne obitelji – braći dru. I. Viteziću, biskupu u Krku, i dru Dinku.
 “Knjižnicu obitelji Vitezić“ ustanovio je Dinko Vitezić zakladnim listom od 17.prosinca 1898.godine i to u svojstvu ovršitelja oporuke pok. brata biskupa, koji je oporučno ostavio skoro sve svoje knjige zajedno s pripadajućim ormarima knjižnici obitelji Vitezić, a za pouku pučanstva.
„Knjižnica obitelji Vitezić“ otvorena je za javnost 10.srpnja 1910.g. Iako knjižnica po svom postanku  nije baš stara, ipak je vrlo vrijedna po svojem knjižnom inventaru. U njoj ima više vrijednih stvari i rariteta. Među ostalim ima sva godišta „Naše Sloge“ od god. 1870. do 1915., koja je izlazila u Trstu a zatim u Puli (vrlo vrijedna za poznavanje političkih i gospodarskih prilika onog razdoblja), zadarskog „Narodnog Lista“, „Pučkog prijatelja“, koji je izlazio u Krku a zatim u Pazinu, zatim sva ili više godišta raznih listova i časopisa, izdanje JAZU, Matice Hrvatske… Treba spomenuti protestantsku bibliju Novog zavjeta na hrvatskom jeziku tiskanu glagoljicom u Tübingenu 1562.g.; Illyricum sacrum Danijela Farlattija i drugo.
Prije rata čuvale su se u njoj i sljedeće vrijedne i rijetke knjige: glagoljski rukopini misali  (15.st.) i brevijari (13-14.st.), pisani na pergameni; hrvatkoglagoljska knjiga „Tranzit sv. Jeronima“ (Senj 1508 – sačuvana u osam primjeraka); zbirka starog novca i raznih nađenih i iskopanih prethistorijskih predmeta ( zbirka pok. popa Nikole Butkovića). Danas se to – kao vlasništvo župske crkve – čuva u župnom uredu u Vrbniku.
U njoj su se čuvali i vrijedni glagoljski rukopisi: Petrisov zbornik, Vrbnički statut i Greblov Kvarezimal, koje su nasljednici obitelji Petriš1961.g. prodali Sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.
Neke beogradske institucije su se već prije drugog svjetskog rata zanimale za vrbničke rukopise u želji da ih otkupe, ali su se tome usprotivili odgovorni u Vrbniku.
Knjižnica danas broji oko 15.000 primjeraka knjiga ( Prema Spomenici o otvorenju Doma; Kronici i M.Boloniću, Prvoborac za slobodu Istre, rukopis).
 
Atlas u digitalnom zapisu možete pogledati OVDJE .
Katalog knjižnice možete pretraživati OVDJE .
 
 
 
Knjižnica obitelji Vitezić
Kohlerov Atlas 00429(1) Knjižnica obitelji Vitezić 00424 Knjižnica obitelji Vitezić 00459 Glagoljska preša  00401(1) SLIKE KNJIŽNICE OBITELJI VITEZIĆ