∼ Udruge

Udruge registrirane  na području Općine Vrbnik

1. Dobrovoljno vatrogasno društvo Vrbnik ( DVD Vrbnik )
Sjedište:Vrbnik, Retec 5
Datum upisa 04.02.1998
Djelatnost: praćenje i analiziranje stanja u dobrovoljnom vatrogastvu te poduzimanje mjera na unapređivanju dobrovoljnog vatrogastva i zaštite od požara i drugo utvrđeno u članku 7. Statuta Udruge
Osobe: Darko Mihalić, predsjednik udruge; Volarić Damir, zapovjednik vatrogasne postrojbe i Franjo Hodanić, tajnik
Kontakt telefoni:
-Predsjednik: 091/2210043
-Zapovjednik: 091/2210053 
-Tajnik: 091/5771416

 

2. Športsko ribolovno društvo „Kanj“ Vrbnik
 
Sjedište: Vrbnik, Namori
Datum upisa: 10.01.2003
Djelatnost:  unapređenje športskog ribolova na moru, organiziranje i realizacija natjecanja u športskom ribolovu /udičarenje i podvodni ribolov/ te ostalo utvrđeno u članku 7. Statuta udruge
Osobe:Ivo Stašić, predsjednik udruge

 

3. „Tamburaška kumpanija Vrbnik“, Vrbnik
 
Sjedište: Vrbnik, J.A. Petrisa 1
Datum upisa : 31.12.1999
Djelatnost: upoznavanje članstva sa temeljnim i praktičnim glazbenim znanjima putem predavanja te vježbanjem, održavanjem priredbi i širenjem prijateljstva te razmjena iskustva sa drugim sličnim udrugama te ostalo utvrđeno u članku 8. Statuta Udruge.
Osobe: Ivan Čubranić, predsjednik udruge; Tomislav Božić, dopredsjednik udruge i Ivica Hriljac, član izvršnog odbora

 

4. Vrbnička grafička akademija ( VGA )
 
Sjedište: Vrbnik, Placa Vrbničkog statuta 4
Datum upis: 14.02.1998.
Djelatnost: osiguranje uvjeta, organiziranje i izvođenje iz djela nastave studijskog ALU Zagreb i drugo utvrđeno u članku 6. Statuta Udruge.
Osobe: Sanja Polonijo, predsjednik udruge

 

5. Vrbničko kulturno društvo „Frankopan“
 
Sjedište:  Vrbnik, Placa Vrbničkog statuta 4
Datum upisa: 14.02.1998
Djelatnost: proučavanje i promicanje svekolike vrbničke baštine u cilju njene zaštite, očuvanje graditeljske baštine i drugo utvrđeno u članku 6. Statuta Društva.
Osobe: Tomislav Božić, predsjednik udruge
 
 
6. Udruga građana „Parapet“
Sjedište:  Risika, Risika 115
Datum upisa: 01.06.2007
Djelatnost: organiziranje amaterskih športskih susreta, društvenih igara te drugih kulturno zabavnih okupljanja; organiziranje predavanja, skupova i tribina te ostalo utvrđeno člankom 6. Statuta.
Osobe: Silvano Brusić, predsjednik; Zlatko Brusić, dopredsjednik i Bojan Kranjac, tajnik
Kontakt: http://www.parapet.hr 

 

7. Udruga „Ruki“
 
Sjedište: Vrbnik, Placa Vrbničkog statuta 4
Datum upisa: 09.10.2007.
Djelatnost: organizira tribine, skupove i radionice za svoje članove o suvremenoj komunikacijskoj tehnologiji, medijskoj kulturi i kulturi uopće
Osobe: Josip Polonijo, predsjednik
 

 8. Lovačko društvo „Vrbnik-Garica“

 
Sjedište: Vrbnik, Mestinjak 1
Datum upisa: 21.04.2009.
Djelatnost: uzgoj, zaštita i lov divljači, zaštita prirode i okoliša očuvanjem biološke i krajobrazne raznolikosti te ostalo utvrđeno člankom 7. Statuta.
Osobe: Anton Bolonić, predsjednik

 

9. Udruga za očuvanje starih običaja „Vrbenski Dešpet“
 
Sjedište: Vrbnik, Placa Vrbničkog statuta 4
Datum upisa: 30.08.2011.
Djelatnost: okuplja osobe zainteresirane za očuvanje starih običaja, organizira kulturne i umjetničke manifestacije na tradicijskoj osnovi, povezuje se i surađuje sa srodnim udrugama te ostalo utvrđeno u članku 9. Statuta.
Osobe: Davor Magaš, predsjednik; Predrag Polonijo, član upravnog odbora i Ivica Hriljac, tajnik

 

10. Malonogometni klub „Eko verbenicum-Otok Krk“
 
Sjedište: Vrbnik, Supec 54
Datum upisa: 06.12.2013.
Djelatnost: planiranje rada i razvitka malog nogometa, organizacija i provođenje redovitih sustavnih treninga članova radi pripreme za natjecanja, poduke i trening djece i mladeži, te drugo utvrđeno u članku 7. Statuta
Osobe: Toni Fugošić, predsjednik i Frano Gršković, tajnik
 
 
11. Malonogometni klub Vrbnik
 
Sjedište: Vrbnik, Trg Škujica 7
Datum upisa: 10.01.2014.
Djelatnost: planiranje rada i razvitka malog nogometa, organizacija i provođenje redovitih sustavnih treninga članova radi pripreme za natjecanja sukladno članku 8. Statuta udruge
Osobe: Dragan Zahija, predsjednik; Franjo Hodanić, dopredsjednik;  Ivan Volarić tajnik;  Toni Volarić, član; Igor Lukarić, član

 

12. Mali vinogradari i podrumari ( m-VIP-V )
 
Sjedište: Vrbnik, Placa Vrbničkog statuta 5
Datum upisa:
Djelatnost: suvremeni razvoj vinogradarstva i podrumarstva na području krčkog vinogorja radi postizanja veće kvalitete u djelatnosti kojoj pripada
Osobe: Ivica Dobrinčić, predsjednik
 
 
13. Udruga za održivi razvoj Verbenico
 
Sjedište: Vrbnik, Opjica 6
Datum upisa: 31.08.2012.
Djelatnost: zalaganje za uvođenje i korištenje ekoloških principa, zalaganje za održivi razvoj te predlaganje projekata održivog razvoja, zalaganje za razvijanje programa međunarodne suradnje, promicanje i predlaganje studija regionalnog razvoja te ostalo utvrđeno u članku 9. Statuta udruge
Osobe: Josef Erbler, predsjednik; Nives Lunesching, dopredsjednik i Franjo Krčar, dopredsjednik
 
 
14. Društvo prijatelja trsja i vina Studec
 
Sjedište: Vrbnik, Braće trinajstić 3
Datum upisa: 14.02.1998.
Djelatnost: da u suradnji sa srodnim udruženjima i stručnim institucijama te proizvođačima i turističkim djelatnicima daje prijedloge za usklađivanje proizvodnje s potrošnjom grožđa i vina posebno na unapređenju zdravlja, ekonomije i tehnologije grožđa i vina i drugo utvrđeno u članku 6. Statuta Društva
Osobe: Ivan Sokolić, tajnik; Ivan Lesica,dopredsjednik i Anton Katunar, predsjednik
 
 
15. Udruga Primorski mozaik
 
Sjedište: Vrbnik, Šipun 22
Datum upisa: 12.06.2008.
Djelatnost: poticanje likovnog stvaralaštva kod djece, mladeži i odraslih osoba, organiziranje pojedinačnih i skupnih izložbi svojih članova te ostalo utvrđeno u članku 6. Statuta udruge
Osobe: Kristina Volarić, predsjednik

 

16. Udruga Valomet
 
Sjedište: Vrbnik, Šipun 22
Datum upisa: 19.06.2009.
Djelatnost: okuplja građane radi poticanja, promicanja i razvitka klapskog pjevanja, organizirano uvježbava i usavršava članove u klapskom pjevanju te izvodi izvorne primorske, istarske i dalmatinske klapske pjesme te ostalo utvrđeno člankom 7. Statuta udruge
Osobe: Elena Gršković, predsjednik