∼ UPOZORENJE-PROBLEM VEZAN UZ PARKIRANJE AUTOMOBILA NA PARKIRNA MJESTA ZA AUTOBUSE

AUTOBUSNA STANICA PRESELJENA JE IZ ULICE BRAĆE TRINAJSTIĆ NA TRG SVETOG IVANA NO ZBOG AUTOMOBILA KOJI SE PARKIRAJU NA MJESTO ZA AUTOBUSE DOLAZI DO PROBLEMA PRI OKRETANJU AUTOBUSA.

MOLE SE SVI ONI KOJI PARKIRAJU SVOJ AUTOMOBIL NA MJESTO ZA AUTOBUSE DA TO VIŠE NE ČINE, NA PARKIRALIŠTU IMA DOVOLJNO MJESTA ZA PARKIRANJE I BEZ DA SE KORISTI PARKIRNO MJESTO PREDVIĐENO ZA AUTOBUSE.

UKOLIKO SE I NAKON OVOG UPOZORENJA BUDE PONAVLJALA ISTA SITUACIJA BITI ĆEMO PRIMORANI PRESELITI AUTOBUSNU STANICU PONOVNO U ULICU BRAĆE TRINAJSTIĆ, A MIŠLJENJA SMO DA TO NIJE NIKOME U INTERSU, A PONAJMANJE VAMA KAO KORISNICIMA AUTOBUSNIH LINIJA.

NADAMO SE DA ĆETE U BUDUĆE POŠTIVATI DANO UPOZORENJE I DA VIŠE NEĆE DOLAZITI DO OVAKVIH SITUACIJA KOJE NIKOME NE IDU NA RUKU.


Objavljeno: 4. studenoga 2016