∼ Urbanistički plan uređenja

OBAVIJEST O IZRADI UPU-a TURISTIČKOG NASELJA “UVALA MELSKA” (UPU 4)

ODLUKU O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA TURISTIČKOG NASELJA ‘UVALA MELSKA’ (UPU 4)

I.IZMJENE I DOPUNE UPU-a

 

POZIV GRAĐANIMA OPĆINE VRBNIK ZA UKLJIČIVANJEM U PRIPREMU PRIJEDLOGA NACRTA IZMJENA I DOPUNA UPU-A NASELJA VRBNIK

Poštovani građani općine Vrbnik,

Općinsko vijeće donijelo je odluku o izradi  prijedloga Nacrta izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja naselja Vrbnik. Osim što se ovim planom definiraju uvjeti uređenja za novi obuhvat građevinskog dijela naselja, potrebno je definirati i uvjete uređenja  zone nekadašnje tvornice „Vrbenka“.

S obzirom da smo obostrano ustanovili da je sadašnje stanje neodrživo; sa stanovišta vlasnika koji je uložio sredstva u kupnju  isto predstavlja mrtvi kapital, a s pozicija Općine ovako neuređen prostor s neodržavanim i derutnim zgradama nije prihvatljiv u kontekstu planiranog turističkog razvoja.

Prijedlog investitora je da se zona Namori definira kao pretežito stambena zona (M2). Općina predlaže da se ovaj prostor definira kao pretežito poslovna zona s ograničenim brojem stambenih jedinica i s većim brojem poslovnih i društvenih sadržaja.

S obzirom da se radi o kontaktnoj zoni zaštićene stare jezgre i u neposrednoj blizini luke, želja nam je da se svi građani aktivno uključe u promišljanje budućeg razvoja, ne samo ove zone , već i naselja u cjelini. Vaši prijedlozi i Vaša vizija razvoja biti će nam smjernica i temelj za izradu prijedloga UPU naselja Vrbnik. Stoga pozivamo sve Vas da svoje prijedloge, primjedbe i sugestije dostavite JUO Općine Vrbnik ili na e-mail opcina-vrbnik@ri.t-com.hr.          

ODLUKA O IZRADI I. IZMEJNA I DOPUNA UPU 1-NA 1 

ODLUKA KOJOM SE UTVRĐUJE DA NIJE POTREBNO PROVESTI STRATEŠKU PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA I. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA UPU 1 VRBNIK-NA 1          

ODLUKA UPU – Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti ocjenu o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za II. izmjene i dopune UPU1 Vrbnik- NA1