Urbanistički plan

Urbanistički plan

2023:

Izvješće UPU 21.11.2023. g. :

V. ID PPUO IZVJEŠĆE I ODGOVORI_

PRIJEDLOG ZA III. IZMJENU I DOPUNU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA UPU 1 VRBNIK- NA 1

Urbanistički plan, pročišćeni tekst upu 1 – 2019

II.IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA UPU 1 VRBNIK – NA 1

Tekstualni dio:  UPU VRBNIK_II. ID   

Grafički dio: 2.GRAFIČKI-DIO-PDF

Obavijest o izradi III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Vrbnik – NA 1.