∼ ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU BODOVNE LISTE I ODABIRU KORISNIKA SUBVENCIJE

NA TEMELJU ČLANKA 59.STATUTA OPĆINE VRBNIK (“SLUŽBENE NOVINE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE”, BROJ 31/09, 33/09, 15/13 I 25/13) I ZAPISNIKA O KONAČNOJ BODOVNOJ LISTI POVJERENSTVA ZA PREGLED I OCJENJIVANJE PONUDA PRISTIGLIH NA JAVNI NATJEČAJ ZA SUBVENCIONIRANJE PROJEKATA “ENERGETSKA UČINKOVITOST OBITELJSKIH KUĆA U OPĆINI VRBNIK” KLASA: 400-01/14-01/30, URBROJ: 2142-07-01-14-22 OPĆINSKA NAČELNICA OPĆINE VRBNIK DONOSI ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU BODOVNE LISTE I ODABIRU KORISNIKA SUBVENCIJE PODNOSITELJA PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ ZA SUBVENCIONIRANJE PROJEKATA “ENERGETSKA UČINKOVITOST OBITELJSKIH KUĆA U OPĆINI VRBNIK”. ZAKLJUČAK SE NALAZI U PRIVITKU.


Objavljeno: 12. rujna 2014