∼ ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU BODOVNE LISTE I ODABIRU KORISNIKA SUBVENCIJE

NA TEMELJU ČLANKA 59. STATUTA OPĆINE VRBNIK ( SN PGŽ BROJ 31/09, 33/09, 15/13 I 25/13) I ZAPISNIKA O KONAČNOJ BODOVNOJ LISTI POVJERENNSTVA ZA PREGLED I OCJENJIVANJE PONUDA PRISTIGLIH NA JAVNI NATJEČAJ ZA SUBVENCIONIRANJE PROJEKATA “POTICANJE KORIŠTENJA OIE U KUĆANSTVIMA NA PODRUČJU OPĆINE VRBNIK KLASA: 400-01/14-01/31, URBRROJ: 2142-07-01-14-11 OPĆINSKA NAČELNICA OPĆINE VRBNIK DONIJELA JE ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU BODOVNE LISTE I ODABIRU KORISNIKA SUBVENCIJE.

ZAKLJUČAK SE NALAZI U PRIVITKU.


Objavljeno: 19. kolovoza 2014