Zapisnik sa 7. sjednice skupštine društva Verbena d.o.o. za komunalne djelatnosti

U privitku je zapisnik sa 7. sjednice skuštine društva Verbena d.o.o.:

ZAPISNIK-07-20