∼ ZAVRŠENA 6. MEĐUNARODNA LJETNA ŠKOLA HRVATSKOG JEZIKA

Vrbnik na otoku Krku od 3. do 10. srpnja ugostio je Šestu međunarodnu ljetnu školu hrvatskoga jezika i kulture te poljskoga jezika, koju vodi profesorica dr. sc. Sanja Vulić s Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, a suorganizatori su Vrbničko kulturno društvo „Frankopan“ i Općina Vrbnik.

Školu su, kao i prošle godine, otvorili  Tomislav Božić, predstavnik Vrbničkoga kulturnog društva „Frankopan“ i profesorica Sanja Vulić, te je po otvaranju krenuo svakodnevni nastavni program. Polaznici iz Hrvatske i Bugarske svakoga su dana pohađali osnovni tečaj poljskoga jezika pod vodstvom mag. Agnieszke Rudkowske i kazališnu radionicu koju je vodila redateljica Frana Marija Vranković. Profesorica Vulić za polaznike iz Hrvatske svakoga je dana držala predavanja i vježbe naslovljene Kultura hrvatskoga jezika, dok je doktorandica Lidija Bogović polaznicima iz Bugarske držala jezične vježbe.

Profesori sa Sveučilišta u Zagrebu održali su i niz predavanja, koja su počela predavanjem Mediteran i Dalmacija u historiografskim djelima hrvatskih latinista, profesorice Tamare Tvrtković, prodekanice za nastavu Hrvatskih studija. Docentica Viktoria Franić Tomić i profesor Slobodan Prosperov Novak održali su tri predavanja naslovljena Hrvatska književnost u kvarnerskom očištu.

Kulturni program ovogodišnje škole bio je posebno bogat te je uključivao književnu večer s vrbničkom pjesnikinjom Marinkom Matanić Polonijo, prezentaciju e-knjige „Multimedia štroligi“ majstora filma Petra Trinajstića, obilazak Baške i kompleksa nekadašnjega samostana sv. Lucije u Jurandvoru s projekcijom kratkoga dokumentarnog filma o pronalasku i deskripciji Bašćanske ploče, s naglaskom na važnosti i vrijednosti toga spomenika. Kulturni program zaključen je kulturnim jutrom u Vrbniku pod vodstvom Marije Trinajstić Božić. Osobit su dojam na polaznike Škole ostavili vrbnički brevijari, posebice prvi, s kraja 13. i početka 14. stoljeća, kojega su također imali mogućnost vidjeti. Slijedio je posjet bogatoj knjižnici obitelji Vitezić, razgledavanje vrbničke etnografske zbirke, glagoljskoga tiskarskoga stroja, Muzeja likovnoga identiteta Vrbnika, Sakralne zbirke Desetinec, frankopanskoga Baćina dvora te župne crkve, zvonika i kapelice sv. Marije. Kako bi upoznali Vrbničku okolicu i s mora, organiziran je i izlet brodicom do uvale Sv. Marak.

(Autor teksta: prof.dr.sc. Sanja Vulić)


Objavljeno: 13. srpnja 2015