Novosti

ANKETA ZA GRAĐANE

EU Island Facility NESOI je odobrio 100% financiranje projekta „Island of Krk SECAP for all“ kao jednog od 28 projekata u konkurenciji od 117 prijava za financiranje iz 14 zemalja koji uključuju preko 100 otoka. U sklopu projekta se izrađuju dokumenti „Analiza ranjivosti i rizika na učinke klimatskih promjena“ (Climate change risk and vulnerability assessment – RVA) i „Akcijski plan klimatski i energetski održivog razvoja“ (Sustainable Energy Action And Climate Plan – SECAP).
U izradi spomenutih dokumenata potrebna je suradnja i pomoć i prikupljanju potrebnih podataka koji će biti osnova za izračune i analize. Molili smo Vas da ispunite anketu:

https://forms.gle/v6J5SHz6Urw5UrMV7