AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Akt 1

KLASA:021-06/21-01/1 URBROJ:2142-07-03-21-2 Vrbnik,28.siječnja 2021.   Zapisnik sa 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrbnik   Sjednica je održana dana 27. siječnja 2021. godine u prostorijama doma

Pročitaj više »