Dječji vrtić Vrbnik

Dječji vrtić Vrbnik

Dječji vrtić
Dječji vrtić Vrbnik

Temeljem sporazuma otočnih općina i Grada Krka, na otoku Krku djeluje jedna predškolska ustanova (za svih sedam lokalnih samouprava). Naziv ustanove je Dječji vrtić Katarina Frankopan, a sjedište ustanove je u Krku.

Osnivač ustanove je Grad Krk, a njome upravlja Upravno vijeće u koje svoje predstavnike delegiraju krčke jedinice lokalne samouprave.

Područna jedinica Vrbnik ima jedan dječji vrtić koji u 2014. godini  broji 24 korisnika. Zbog popunjenog kapaciteta dvoje djece s područja Općine Vrbnik smješteno je u Dječjem vrtiću Lastavica u Puntu.

Vrtić je smješten u prostorijama Osnovne škole Fran Krsto Frankopan u Vrbniku.

Kontakti:

DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN – KRK

Ravnateljica: Irena Žic – Orlić
Adresa: Smokvik 7, 51500 Krk
Matični broj: 3033384
Telefon – centrala: 385 (0)51 667 141
Telefon – računovodstvo: 385 (0)51 667 145
Telefon – tajnica: 385 (0)51 667 141
Fax: 385 (0)51 222 887
E-mail: dvfk-krk@ri.t-com.hr

 DJEČJI VRTIĆ U VRBNIKU

Adresa: Retec 5, 51516  Vrbnik
Telefon: 385 (0)51 857-131