Novosti

JAVNI POZIV za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini – Općina Vrbnik

Općina Vrbnik (2)

Predmet javnog poziva je javno prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini.

Sukladno odredbama Zakona o elektroničkim medijima (Narodne novine br. 111/21 i 114/22) elektronički mediji su audiovizualni programi, radijski programi i elektroničke publikacije.

Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave od interesa za Općinu Vrbnik koje su izdvojene u tematske cjeline ili pojedinačno.

Cilj dodjele financijskih sredstava  je proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za Općinu Vrbnik.

Na Javni poziv mogu se prijaviti nakladnici koji obavljaju djelatnost audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga te usluga elektroničkih publikacija pod određenim uvjetima.

Prijava i pripadajuća dokumentaciju predaje se poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Vrbnik, Trg škujica 7, 51516 Vrbnik u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Ne otvaraj – Elektronički mediji u 2024. godini“

Prijave na Javni poziv s pripadajućom dokumentacijom podnose se do 31. siječnja 2024. godine.

Predmet javnog poziva, uvjeti za prijavu. kriteriji dodjele i prijavnica:

2024-elektronicki-mediji-JAVNI-POZIV