Novosti

Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u regionalnom lancu vrijednosti Uslužni sektor visoke dodane vrijednosti Jadranske hrvatske.

Poštovani,

 

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u regionalnom lancu vrijednosti Uslužni sektor visoke dodane vrijednosti Jadranske hrvatske.

 

Glavni cilj Javnog poziva za iskaz interesa je:

 

  1. identificirati ključne dionike iz poslovnog sektora koji svojim kapacitetima, resursima i potencijalima mogu i žele doprinijeti stvaranju novih vrijednosti unutar RLV Uslužni sektor visoke dodane vrijednosti sukladno Planu i njegovim strateškim ciljevima,
  2. utvrditi uloge/pozicije dionika u regionalnom lancu vrijednosti Uslužni sektor visoke dodane vrijednosti Jadranske Hrvatske.

 

Prijavitelj iskaz interesa podnosi na obrascu koji je dio dokumentacije predmetnog Javnog poziva za iskaz interesa.

 

Obrazac se može podnijeti na dva načina:

  1. Elektronskim putem ispunjavanjem google obrasca putem poveznice (Iskaz interesa – RLV Uslužni sektor visoke dodane vrijednosti) uz obvezno učitavanje potpisane Izjave za predmetni RLV (Izjava – RLV Uslužni sektor visoke dodane vrijednosti);
  2. Dostavom ispunjenog i potpisanog Obrasca (Obrazac – RLV Uslužni sektor visoke dodane vrijednosti ) elektroničkom poštom na adresu industrijskatranzicija@mrrfeu.hr s nazivom Predmeta: Javni poziv za iskaz interesa – RLV USLUŽNI SEKTOR VISOKE DODANE VRIJEDNOSTI JADRANSKE HRVATSKE.

 

Prijave se zaprimaju od 28. veljače do 28. ožujka 2022. godine. Potencijalni dionici koji u tom roku ne dostave svoj iskaz interesa za sudjelovanje u regionalnim lancima vrijednosti neće moći sudjelovati u pripremi akcijskih planova za prioritetne niše u okviru predmetnog RLV.

 

Više informacija o pojedinome pozivu, kao i načinu prijave, dostupno je na poveznici: https://prigoda.hr/2022/03/01/javni-poziv-za-iskaz-interesa-za-sudjelovanje-u-regionalnom-lancu-vrijednosti-usluzni-sektor-visoke-dodane-vrijednosti-jadranske-hrvatske/

 

 

 

Zahvaljujemo se na suradnji!

 

S poštovanjem,

 

Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije