Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrbnik: 

Greta Crnčić 
E-mail: procelnik@opcina-vrbnik.hr 
Tel: 051/857-099 
Fax: 051/857-310