Novosti

Najava novih potpora vinarima iz Vinske omotnice

wine

Prihvatljivi korisnici mjera su:

Stručne organizacije uključene u sektor vina, organizacije proizvođača vina, udruženja organizacija proizvođača vina, privremena ili stalna udruženja dvaju ili više proizvođača, sektorske organizacije uključene u sektor vina, javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika Državnog proračuna, privatna poduzeća (fizičke ili pravne osobe) registrirana za proizvodnju vina

*Privatna poduzeća (fizičke ili pravne osobe) registrirana za proizvodnju vina prihvatljivi su korisnici samo u mjeri Promidžba.*

*Javno tijelo ne smije biti jedini korisnik potpore u mjeri Informiranje.*

Prihvatljivi troškovi za mjeru Promidžba su:

 • objavljivanje reklama u medijima (tisak, televizija, radio, internet, društvene mreže)
 • ulaganja u odnose s javnošću, promociju i marketing, uključujući organizaciju informativnih putovanja u Hrvatsku, promociju imidža Hrvatske, promotivne prodaje
 • ulaganja u izradu i distribuciju promotivnih materijala za tržišta trećih zemalja
 • ulaganja u sudjelovanje na sajmovima i drugim događanjima na tržištima trećih zemalja
 • administrativni troškovi osoblja korisnika

Prihvatljivi troškovi za mjeru Informiranje su:

 • informativne kampanje
 • sudjelovanje na događanjima, sajmovima i izložbama od nacionalnog značaja ili od značaja za Europsku uniju
 • oglašavanje u medijima na tržištu država članica
 • izrada i distribucija informativnih materijala za tržište država članica
 • administrativni troškovi i troškovi osoblja korisnika

Informativne aktivnosti su prihvatljive ukoliko se provode u okviru:

 • informativnih kampanja koje se mogu provoditi u institucijama, a mogu biti i audio-vizualne
 • događaja, sajmova i izložbi koje okupljaju barem sudionike iz države članice na koju se projekt odnosi i na kojima korisnik sudjeluje, u vidu informativnih štandova ili organiziranja konferencije

Oba natječaja su najavljena za studeni 2020. godine.

Uskoro više detalja o natječaju.
Više informacija o natječajima možete pronaći ovdje ili nas možete kontaktirati na brojeve telefona 01 5806 307 i 01 5806 308.
Za dodatne informacije te kvalitetnu i pravovremenu pripremu projekata, već 10 godina, stojimo vam na raspolaganju.

Robert Ravenšćak, mag. oec.

Vaš savjetnik

Robert Ravenšćak mag.oec.

www.ravecon.hr / www.eufondovi.hr