Novosti

Natječaj za dodjelu stipendija studentima na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj

Na temelju članka 4. Odluke o stipendiranju studenata Općinski načelnik Općine Vrbnik raspisuje

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija studentima na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj

1. Raspisuje se natječaj za dodjelu stipendija darovitim studentima. Stipendija iznosi 100,00 eura mjesečno a dodjeljuje se studentima.

2. Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija imaju hrvatski državljani s prebivalištem na području općine Vrbnik čija oba roditelja imaju prijavljeno prebivalište na području općine Vrbnik

3. Postignuti uspjeh prethodne godine kriterij je za dodjelu stipendije

4. Zahtjevu treba priložiti:
 domovnicu
 rodni list
 potvrda o prebivalištu za sebe i roditelje (potvrda MUP-a ili preslika osobne iskaznice)
 uvjerenje o redovnom upisu u tekuću akademsku godinu
 uvjerenje o položenim ispitima ili preslika indeksa
 izjava da ne koristi stipendiju od drugih pravnih osoba

5. Zahtjev s gore navedenom dokumentacijom podnosi se u roku 15 dana od dana objave natječaja, poštom ili osobno u pismenom obliku na adresu:
Općina Vrbnik, JUO 51516 Vrbnik, Trg Škujica 7
NATJEČAJ ZA STIPENDIJE – NE OTVARAJ

O rezultatima natječaja, po provedenom postupku podnositelji zahtjeva će biti obaviješteni dostavom obavijesti u roku 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru od strane Općinskog načelnika.

1.2. 2023 natjecaj stipend

1.1. 2023 natjecaj_stipendije__obrazac