Novosti

OGLAS ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA – VERBENA

Komunalno društvo Verbena traži radnika za održavanje zelenih površina na području Risike na puno ili nepuno radno vrijeme. Detalji u privitku.

OGLAS-ZAPOŠLJAVANJE VERBENA